Waarom lid worden?

 

 • Netwerk

  Het EAV netwerk bestaat uit zo’n 2500 leden van alle faculteiten van de Erasmus Universiteit. Via de online ledengids op de website, heeft elk lid toegang tot deze database.

 • Informatie en nieuws

  De vereniging verstuurt elke maand een digitale nieuwsupdate met informatie en nieuws omtrent de EAV en EUR. Daarnaast wordt er vier keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd met de actuele activiteiten en ontwikkelingen binnen de EAV. Een maal per jaar verschijnt er een gedrukt exemplaar van het Alumnieuws met o.a. het jaarverslag en de convocatie voor de ALV.

 • Evenementen

  Meerdere malen per jaar worden evenementen georganiseerd voor de leden:
  - Opening academisch jaar: sprekers, lunch en diner op de EUR.
  - Desiderius dag eind oktober; in 2015 vond deze plaats op “Rotterdam The Hague Airport”. Het programma omvatte een rondleiding, 2 sprekers en heerlijke broodjes met soep.
  - De voorjaarsbijeenkomst.
  - Specifieke bijeenkomsten voor kringen als economen, juristen en jong alumni.

Naast deze drie “harde voordelen” zijn er ook nog drie “soft benefits” van de EAV, die wij vaak krijgen teruggespeeld van de deelnemers aan onze activiteiten:

 • Academische content

  Door de evenementen, met lezingen door hoogleraren van de EUR, is er de mogelijkheid om rechtstreeks op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied, of juist eens iets te horen van een totaal ander terrein dan economie of rechten, b.v. geneeskunde, psychologie of geschiedenis.

 • Ontwikkelingen in hoger onderwijs

  Door de bijeenkomsten op de EUR krijgen de leden de kans met eigen ogen en oren mee te maken hoe de omgeving en de stijl van het hoger onderwijs zich in de loop der tijd ontwikkelt: de setting, de internationalisatie, de faciliteiten, de mensen. De meesten alumni ervaren dit als zeer stimulerend, ook in verband met het feit dat zij vaak zelf (klein)kinderen hebben die om coaching vragen m.b.t. studie- en beroepskeuze.

 • Ontmoeting met oude vrienden en studiegenoten

  Het sociale aspect wordt geroemd, zeker op latere leeftijd; het is ook boeiend om te zien wat ieder van z’n leven heeft gemaakt.