Opening academisch jaar 2018-2019

EAV sluit en opent academisch jaar in stijl

Het academisch jaar 2017-2018 hebben wij traditioneel afgesloten met een lunch en een laatste college, ditmaal op een bijzondere locatie, het historische Schielandshuis. Casper de Vries heeft onze leden bij dit “slotcollege” meegenomen in een macro-economische beschouwing over geld en schulden. Na een inleiding, waarin prof. De Vries de begrippen geld en schuld toelichtte, ging het college de wetenschappelijke diepte in en hebben wij geleerd welke mogelijke oplossingen er zijn om de voortdurende verstrengeling van schuld en geld in een dubbele helix te doorbreken. Mede door zijn anekdotes en duidelijke voorbeelden wist prof. De Vries iedereen tot de laatste seconde zeer te boeien.

Na dit geslaagde slotcollege hebben vele van onze leden de opening van het nieuwe academisch jaar in de Laurenskerk bijgewoond. Na een speech van Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur van de EUR, en gastspreker Natalia Goncharova, volgde de plechtige uitreiking van academische prijzen. Dit werd afgewisseld met videobeelden over de prestaties van de geëerde hoogleraren en studenten en met twee muzikale intermezzo’s. Na de daadwerkelijke opening van het academisch jaar, door Rector Magnificus Rutger Engels, was het tijd voor een borrel.

Wij hebben met onze leden op het terras bij restaurant MOOII met een heerlijk glas bubbels getoast op het nieuwe college- en verenigingsjaar. Aansluitend volgde het traditionele jaardiner van onze vereniging. Onze voorzitter blikte met ons terug op de activiteiten van die dag en memoreerde dat dit het laatste jaardiner is in de huidige samenstelling. Daniël Sikkens wierp ook zijn blik vooruit, naar de komende fusie met het Erasmus Trustfonds en naar de activiteiten die we dit verenigingsjaar zullen aanbieden, waaronder -in navolging van de populaire Nacht van de NRC- de Nacht van Erasmus. Alleen al gezien het enthousiasme van onze voorzitter belooft het een enerverend nieuw verenigingsjaar te worden. Met het samen ophalen van herinneringen en het vormen van nieuwe herinneringen, heerlijk eten en een bevlogen tafelrede van Kristel Baele was dit een mooie afsluiting van een mooie dag.

Prof. dr. C.G. (Casper) de Vries

Casper de Vries is hoogleraar monetaire economie en sinds 2015 houder van de H.J. Witteveenleerstoel aan Erasmus School of Economics. De leerstoel eert de verdiensten van emeritus hoogleraar Johannes Witteveen op het terrein van het nationale en internationale financieel-economisch debat en voor de Nederlandse en de wereldeconomie. Het onderzoek van Casper de Vries richt zich op de studie van grote schokken in de macro-modellen; de interactie tussen de financiële sector en de macro-economie; de kwestie van endogeniteit van het economisch beleid en de macro-economie (daar beleid en de macro economie op elkaar reageren en daardoor moeilijk uit elkaar zijn te trekken); de relevantie van het monetaire beleid en de financiële markten als schokdempers èn als veroorzakers van schokken; de relatie tussen de micro-economie van vertrouwen, speculatieve bubbels en de monetaire macro-economie.