Brexit - through the eyes of Britain

Terugblik

I.s.m. Studium Generale op 15 mei 2018 op de EUR.

Door onze penningmeester:
Robert Jacobson

Voor een overvolle zaal in het Erasmus Paviljoen sprak mr. Peter Wilson zo’n 300 studenten en alumni toe om hen het laatste nieuws te vertellen over het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hier volgt een samenvatting van zijn praatje en de Q&A met de aanwezigen.

Peter Wilson, Britse Ambassadeur NL

Hij begon met de ondubbelzinnige bevestiging dat de Brexit echt gaat gebeuren, omdat dit is wat een grote meerderheid van de Britten wil. De kans op een tweede referendum achtte hij nihil: “there is no going back; the Brexit will be pragmatic, open and flexible; we just need to get on with it!”). De vraag is alleen nog maar welke vorm de Brexit krijgt. Terwijl men vast wil houden aan een vertrek uit de douane-unie en de gemeenschappelijke markt, is het doel om de banden met de EU toch zo nauw mogelijk te houden, met name op het terrein van veiligheid en defensie. Zo is er een gezamenlijk belang bij de misdaadbestrijding want het criminele circuit heeft ook zeer sterke cross-Channel banden.

Er wordt bij de onderhandelingen volgens Peter Wilson veel meer vooruitgang geboekt dan de media naar buiten brengen en hij benadrukte dat het streven was om uiteindelijk iedereen er beter van te laten worden in plaats van een “zero sum game” , laat staan een “stairway to hell”. Uiteraard blijft er vrij reizen bestaan tussen de landen maar het vergunningenstelsel voor werken en permanent verblijf wordt wel beperkt; de Brexit ging uiteindelijk wel over “taking back control of our borders”. Hij gaf toe dat het probleem van de grens tussen Noord-Ierland en de republiek Ierland een hele lastige was; discussies hierover konden volgens hem beter worden doorgeschoven naar het einde van het onderhandelingsproces, net als Gibraltar.

Sprekend over de specifieke relatie met Nederland benadrukte hij dat wij (na Ierland) het meeste nadeel van de Brexit zouden kunnen hebben en dat dus met name de Nederlandse regering zou moeten meewerken om de Brexit een win-win uitkomst te laten zijn (“after all, you Dutch are more prepared to compromise”). Interessant was dat hij dacht dat de onenigheid binnen de Conservative Party uiteindelijk geen belemmering zou blijken te zijn voor de besluitvorming omdat hij dit vergelijkbaar vond met de Nederlandse situatie met regeringen bestaande uit meerdere partijen. Ook het probleem dat zou kunnen ontstaan bij de havens (“een tien minuten vertraging per vrachtauto leidt al tot files van 20-30 km bij Dover en Hoek van Holland”) zou op een pragmatische manier kunnen worden opgelost, b.v. door nieuwe elektronische middelen.

Peter Wilson sloot af met twee opmerkingen:

“the Brexit will not be soft, not hard, but smart”, en . . .

“I do hope that the EU learns lessons from the UK decision to leave, and changes itself as a result!”.

  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (1)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (4)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (30)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (34)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (18)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (36)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (137)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (99)
  • 2023-05-15 Brexit - through the eyes of Britain (A.Kers) (144)