Over ons

 

De Algemene Erasmus Alumni Vereniging is de enige algemene vereniging van afgestudeerden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is opgericht in 1926 en telt ruim 2800 leden.

De Vereniging heeft haar secretariaat in Rotterdam.

Secretariaat EAV
Nicolette van Tienhoven
Oudehoofdplein 4
3011 TM, Rotterdam
Telefoon: 06 42 91 83 84
E-mail: eav@erasmusalumnivereniging.nl
Bankrekening: NL27 INGB 0003 7280 20

De EAV wordt geleid door een kern van circa 20 actieve leden, verspreid over het bestuur, de raad van advies en diverse commissies.

Bestuur
Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. Het bestuur komt gemiddeld zo’n zes maal per jaar bij elkaar.

Voorzitter:
Mr. D.E. Sikkens (Daniël)

Penningmeester:
Drs. R.K. Jacobson RA (Robert)

Secretaris:
Mr. L. van Luipen (Laura)

Lid:
S. Witte MSc BA (Stefanie)

 

Raad van Advies
De raad van advies heeft tot taak het bestuur met raad terzijde te staan.

Mw. Mr. Y.H. Batenburg
Drs. H.A. de Bruyn
Drs. J. Ph. van Dok
Drs. A.A. Fakkert
Drs. A. Geleedst
Drs. R.J. Groot
Drs. J.W.A.M. Hoogeweegen
Drs. F.W. van Kleef
Drs. J. Lintjer
Mw. Mr. W.M. van der Meer-van Bodegom
Dr. N.A.F.M. Schreiner
Mr. U. Schröder
Drs. H.A. van Sluys

Ereleden
De algemene ledenvergadering heeft de volgende personen vanwege bijzondere verdiensten voor de Vereniging tot erelid benoemd:

Drs. J. Ph. van Dok
Drs. C.L. Meijer (†)
Drs. A. Pop
Drs. H.J. Kleuver RA (†)