Verslag RDM event op Rotterdam Heijplaat - 5 juli 2017

Rotterdam toonde zich op zijn best, met blauwe lucht en stevige wind, op woensdag 5 juli 2017 toen vele EAV leden de gang maakten naar Heijplaat. Met name degenen die ervoor hadden gekozen om per waterbus naar deze 100 jaar oude deelgemeente te reizen genoten al van een geweldige voorpret tijdens de tocht naar de bakermat van de roemruchte werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Nadat ons gezelschap, met een mooie opkomst van bijna 50 leden, zich had verzameld in de oude RDM kantine kregen we een lezing van iemand met een wel heel bijzondere band met deze lokatie: Peter Blokdijk was niet alleen opgegroeid op Heijplaat, hij had ook zelf nog bij RDM gewerkt, en dat gold ook voor zijn ouders en zijn grootvader. Hij vertelde over de unieke geschiedenis van dit bedrijf, dat in zijn bijna honderd jaar meer dan 350 schepen bouwde en ooit 7000 mensen in dienst had, van wie de meeste op Heijplaat woonden. Hij kwam met prachtige anecdotes, zoals de geheime kelderruimte die in de oorlog werd gebruikt, de bouw van de onderzeeboten en de bouw van de oceaanstomers zoals de “Nieuw Amsterdam” en de “Rotterdam”. We kregen de prachtige vergaderzalen van directie en commissarissen te zien en hoorden nog enkele mooie verhalen over wat zich daar zoal had afgespeeld.

 

We werden ook meegenomen naar het deel van het terrein van de RDM dat inmiddels  een nieuwe bestemming heeft gekregen: de Hogeschool Rotterdam heeft er de “RDM Campus” gerealiseerd. Onder het motto Research, Design and Manufacturing is dit ontwikkeld tot een vestigingslocatie en broedplaats voor de creatieve en innovatieve maakindustrie en voor nieuwe energiedragers. Het middelpunt van de RDM Campus is de voormalige machinehal, onder de naam RDM Innovation Dock. Het is niet alleen een HBO en MBO maar biedt ook ruimte voor allerlei start-up bedrijven. Zo was dit eens het begin van het hi-tech bedrijf Ampelmann, dat tegenwoordig wereldwijd actief is.

 

Rond zessen was het tijd voor een korte wandeling naar een ander stuk Rotterdamse historie, n.l. het restaurant “Courzand”, dat begin dit jaar werd heropend na een grondige restauratie. In dit unieke etablissement zijn ooit grote deals gesloten, liefdesrelaties opgebloeid en ruzies uitgevochten. Wij beperkten ons tot – mede dankzij de zomerse temperaturen – ruim voldoende “liquide middelen“ en een prima driegangen diner. Het zeer geslaagde en gezellige samenzijn eindigde op het moment dat degenen die per boot terug naar Rotterdam gingen, konden genieten van de prachtig ondergaande zon boven de Maas.