Big Data en Data Analytics, 26 oktober 2016

Op 26 oktober kwamen een kleine 70 alumni naar het prachtige Lantarenvenster op de Kop van Zuid voor een zeer inspirerende en interessante avond over Big Data.

Na een ontvangst met broodjes en soep werd de aftrap gegeven door professor Cees van Halem, die in zijn gehoor enkele oud-medestudenten welkom heette en vervolgens in een duidelijk betoog de grote veranderingen uiteenzette die de grote rekenkracht en moderne algoritmes van de huidige computersystemen mogelijk maakt. Het enorme volume aan gegevens dat kan worden verwerkt en de snelheid waarmee het gebeurt maar ook de flexibiliteit om niet alleen numerieke gegevens te verwerken maar ook tekst, foto’s en gegevens van sociale media hebben er toe geleid dat onderzoeken nu vaak niet meer beginnen met het stellen van een hypothese maar dat met hulp van de computer uit gigantische hoeveelheden data verbanden worden blootgelegd. De vervolgstap, het analy- seren wat wel respectievelijk niet een causaal verband is en niet zomaar een toevallige samenloop blijft – gelukkig – de taak van de wetenschap. Professor van Halem liet ook enkele praktijkvoorbeelden zien tot welke onzin het kan leiden als deze wetenschappelijke toets niet plaatsvindt.

sprekers

V.l.n.r. Cees van Halem, Kristiaan Glorie en Peer Evers (fotografie Michelle Muus)

Vervolgens kwam eerst Peer Everts van de RET aan het woord en daarna Kristiaan Glorie van Erasmus Q-Intelligence om uiteen te zetten wat Big Data in de praktijk inhoudt.

De RET heeft het gebruik van Big Data samen met KPMG ontwikkeld om de bedrijfsprestaties op 4 kernthema’s te verbeteren. Voor de opbrengsten heeft dit tot een grote verbetering geleid in de kwaliteit van de prognoses; Door tot in detail te analyseren welke type reizigerskaart door welke reizigers waar en wanneer worden gebruikt kon het aanbod van de diverse reizigerskaarten beter worden afgestemd; Door alle systeemmeldingen in kaart te brengen en te analyseren kon het onderhoud meer gericht plaatsvinden en door met hulp van Wifi tracking het reizigersvolume op elk moment van de dag op elke plek in kaart te brengen kon de veiligheid voor mens en materieel worden verbeterd. Samen geeft dit mogelijkheden tot een sterke verbetering van de bedrijfsvoering.

Peer Everts nam ons niet alleen mee door deze manieren waarop Big Data worden gebruikt in de organisatie maar ook benadrukte hij het grote belang om de organisatie in al haar geledingen goed in deze processen te betrekken om de gewenste veranderingen te kunnen doorvoeren. De zorg werd gedeeld met de zaal dat dit voor oudere en beperkt opgeleide medewerkers een grote inspanning vereist.

Kristiaan Glorie behandelde de rol van Erasmus Q-Intelligence als speerpunt voor contractonderzoek en onderwijs op het gebied van Big Data en Data Analytics. Deze organisatie maakt gebruik van de brede wetenschappelijke kennis op dit gebied binnen het Econometrisch Instituut en is actief op bv. het gebied van registreren van bijzondere afwijkingen (fraude detectie!), het moni- toren van de vraag (museumbezoek), capaciteitsvraagstukken (NS spoorboekje) en matchingsproblemen.

De cursussen en post-academische opleidingen die worden gegeven voorzien in een grote behoefte vanuit de maatschappij.

20161026_044m-muus 20161026_051m-muus

Als praktijkcasus nam hij ons mee door de problematiek van het matchen van donoren en ontvangers van nieren. Historisch is het aanbod van nieren veel lager dan de vraag en samen met de matchingsproblemen leidt dit tot overlij- densgevallen en tot situaties waarbij mensen veroordeeld worden tot frequente nierdialyse. De matching van donoren en ontvangers is een ingewikkelde problematiek waarbij zeer veel gegevens volgens multi-criteria steeds opnieuw moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd om tot de best mogelijke matchingscyclus te komen

Door een uitgebreid matchingsprogramma op Europese schaal met Big Data en Data Analytics uit te voeren is het de laatste jaren gelukt om het aantal succes- volle transplantaties vooral van de moeilijk matchbare patiënten met tientallen procenten te vergroten en van vele patiënten de levenskans en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Zo bleek overduidelijk dat krachtige computers en nieuwe algoritmes tot een explosie van rekenkracht en analysemogelijkheden hebben geleid die in zeer veel verschillende delen van de maatschappij tot grote verbeteringen leiden.
Na al deze kennis tot ons te hebben genomen was er tijd om met een drankje na te praten met elkaar en met de sprekers alvorens iedereen – veel wijzer – zeer tevreden huiswaarts keerde.

20161026_018m-muus 20161026_066m-muus

Fotografie: Michelle Muus