In 1999 heeft de eerste ondervereniging van de EAV gestalte gekregen: de Kring van Juristen. De Kring van Juristen is een gezamenlijk initiatief van de EAV en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Zoals de naam doet vermoeden richt de Kring van Juristen zich op de faculteit der rechtsgeleerdheid en haar alumni. Door een scala aan ‘Rotterdamse’ activiteiten probeert de Kring de band tussen de rechtenfaculteit en haar alumni aan te halen. In zijn bestaan tot nu toe heeft de Kring symposia georganiseerd, bedrijfsbezoeken, bezoeken aan diverse instellingen, lezingen en borrels.

De Doelderdag
Ook is de Kring van Juristen nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijks terugkerende De Doelderdag. Tijdens het symposium ter afscheid van Prof. mr H. de Doelder op 5 oktober 2001, is het idee ontstaan om jaarlijks de De Doelderdag te organiseren. De samenwerking met de rechtenfaculteit werpt hier direct vruchten af en levert een informatieve en goed bezochte bijeenkomst op. Doel is om met leden van de Kring en medewerkers van de faculteit van gedachten te wisselen over een actueel juridisch thema. De afsluitende borrel vormt een prima gelegenheid om de contacten onderling aan te halen of nieuwe contacten te leggen. De Doelderdag vindt jaarlijks op de eerste vrijdag van oktober plaats.

Wie kunnen lid worden?
De Kring van Juristen is er in eerste instantie voor afgestudeerden juristen aan de EUR. Daarnaast is er de hoop dat het draagvlak van de Kring van Juristen kan worden verbreed naar medewerkers en studenten van de faculteit. Alleen zo kan de beoogde wisselwerking tussen de faculteit en afgestudeerden, tussen theorie en praktijk daadwerkelijk gestalte krijgen.

Verslagen:

Neem ook eens een kijkje op de alumnipagina van de FRG: Alumnipagina FRG

Bestuur Kring van Juristen
Mw mr E. Dutilh-Bouwer (Ellen), Voorzitter
Mr drs F.C.J. Berkhout (Frank)
Mw mr E.J.C.M. Dérogée-van Roosmalen (Emily)
Mw mr B. van Roon (Lineke)


Contact
Kring van Juristen
p/a Secretariaat Erasmus Alumni Vereniging
e-mail: [email protected]

 
link