Kring van Juristen
Boeiend werkbezoek aan Rotterdams raadhuis

De Kring van Juristen, de juridische faculteit en de gemeente Rotterdam organiseerden op 7 februari 2003 een bezoek aan het raadhuis te Rotterdam. De deelnemende alumni zagen een prachtig stadhuis, spraken met ambitieuze ambtenaren en deden enkele belangwekkende ontdekkingen.

De rondgang in het stadhuis brengt het beste uit het gebouw naar boven. In de raadszaal hangen prachtige havenarbeiderspanorama's. Een enthousiaste gids vertelt dat de doeken in moeilijke tijden van arbeidersoproer in de 20e eeuw een tijd op zolder stonden. Voor de bouw van het raadhuis zelf (klaar in 1920) is de oude rosse buurt van Rotterdam gesloopt, hetgeen destijds als een win-win werd beschouwd. Het bombardement in de oorlog liet het gebouw vrijwel onaangetast.

In de luxe bruidskamer, van boven tot onder met hartjes en cupido' s versierd, getuigen enkele kogelgaten in de schilderingen nog wel van de hardvochtigheden van het verleden. De moderne bruidskamers hebben geen kogelgaten, maar missen wel de hartstocht in het interieur. Een huwelijk in deze kamers is dan ook aanzienlijk goedkoper. De gemeente heeft zich bijzonder gastvrij betoond. Toch blijken sommige gasten ook in Rotterdam een streepje voor te hebben. Wat te denken van het koninklijk toilet dat is ingebouwd in een van de vergaderzalen, compleet met voorportaaltje, doortrek toilet (kennelijk een bijzonderheid vroeger) en radio. Het echte hoogtepunt is dat toch nog niet. Alleen de opgewonden stemming onder de ambtenaren verraadt al dat het bezoek van de werkkamer van de burgemeester het eigenlijke summum is. Wanneer de burgervader uit huis is, staat de deur open voor onze alumni zo blijkt. Als dan ook nog een koffertje uit een laatje tevoorschijn komt en de ambtsketen bloot komt te liggen is de dag eigenlijk al geslaagd.

Juridische zaken
Na dit uiterlijk vertoon zijn rechtenalumni toe aan een inhoudelijk element, dat wordt verzorgd door de directie juridische zaken (DJZ) van de gemeente Rotterdam. Deze heeft als voornaamste taken juridische advisering en de behandeling van bezwaarschriften. De advieskant van dit werk zit onder meer in het maken van regelgeving, het adviseren van andere dienstonderdelen en deelgemeenten, procederen en tegenwoordig ook mediation. De nadruk tijdens ons bezoek ligt op de functie van DJZ als secretaris van de tien kamers van de algemene beroepscommissie. DJZ ziet zich als juridisch geweten van de commissie en als bewaker van het proces, de consistentie en de termijnen. De rol van de DJZ-medewerkers als ondersteuners van de driekoppige commissie wordt voor ons nog wat concreter tijdens een, speciaal voor ons in de bedrijfskantine gehouden, zitting van een van de kamers over een niet brandveilig pand. In de problemen komt de gemeente niet in de zaak: de eigenaar is weliswaar in bezwaar gegaan tegen de gemeentelijke aanschrijving, maar er is sprake van een notoire overtreder van de brandveiligheidsvoorschriften en er is niet veel in te brengen tegen de handelwijze van de gemeente.

Discussie
Tijdens de discussie achteraf wordt onder andere besproken of het wel juist is dat gemeenteraadsleden deel uitmaken van de bezwaarcommissie. De vraag komt op of de bezwaarprocedure een nuttige functie heeft als zeef voor de bestuursrechter of dat het een onnodige procedurele stap is. Ook het tijdens de zitting opgevallen verschil tussen de waarschijnlijk beperkt juridisch geschoolde (en thuis gebleven) indiener van het bezwaar en de batterij ambtenaren tegenover hem levert een aantal vragen op. De laatste geschilpunten tussen de ontvangende juridische directie en de alumni kunnen tijdens de afsluitende borrel worden weggewerkt.
Boeiende onderwerpen, een mooi gebouw en alumni uit alle jaren die prima samen gaan, zijn een boeiend concept. Interesse in de volgende bestemming van de Kring van Juristen? We kondigen de excursies en congressen aan per separate brief of in Alumnieuws.

Job Dieleman