Vierde De Doelderdag
Hoe verzekerbaar zijn de risico’s van de 21ste eeuw?

Op 8 oktober 2004 was de inmiddels vierde De Doelderdag. Het thema luidde: Verzekering en zekerheid: Hoe verzekerbaar zijn de risico’s van de 21ste eeuw? Deze jaarlijks terugkerende alumnidag van de juridische faculteit in Rotterdam en de Kring van Juristen kwam dit keer tot stand in samenwerking met het facultaire verzekeringsinstituut. Bas Sanders was erbij en zorgde voor een verslag.

Na een kopje koffie en de eerste kennismakingen en begroetingen kon rond 14 uur de aftrap worden gegeven. Het welkomstwoord kwam van prof. mr J.H. Wansink, die een interessante dag aankondigde met sprekers uit de praktijk en de academische wereld.

Assurance oblige
Hij verzorgde ook de eerste presentatie, waarin een betoog over de veronderstelde sociale plicht van verzekeraars om alle risico’s te verzekeren. Een discrepantie werd geschetst tussen de (boze) buitenwereld en de verzekeraars. De buitenwereld benadrukt de sociale functie van verzekeraars, eist transparantie, actief handelen van de verzekeraar ter bescherming van de verzekerde en spreekt de verzekeraar aan op availability of insurance. Als reactie hebben de verzekeraars een gedragscode opgesteld. Verzekeren heeft volgens Wansink niets te maken met solidariteit, maar met het afdekken van risico’s.

Prof.mr T. Hartlief schetste een naar eigen zeggen somber verhaal over maatschappelijk verantwoord ondernemen en verzekerbaarheid van aansprakelijkheid. Via typische nieuwe risico’s in een veranderende maatschappij werd aangeland bij het hoopvol klinkende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierop volgde een uitgebreid verhaal over het aansprakelijkheidsrecht, een specialiteit van prof. Hartlief.

Sociale zekerheid
Na de theepauze is het de beurt aan de heren van het verzekeringswezen om hun visie op het thema te geven. Als eerste kwam aan het woord mr E.A. Kleijnenberg, lid van de raad van bestuur van De Goudse N.V. en voorzitter van de afdeling ‘zorg’ van het Verbond van Verzekeraars. Hij schetste een beeld over sociale zekerheid bij een terugtredende overheid. Sinds de conclusie in de jaren ’90 dat Nederland ziek is zijn er vele stappen gezet op het pad van privatisering. Deze ontwikkelingen zijn op de voet gevolgd door de verzekeraars. De ‘voors’ en ‘tegens’ van deze ontwikkeling werden besproken vanuit het oogpunt van de verzekeringsmaatschappijen. Het doel is volgens Kleijnenberg dat zorg en zekerheid meer naar elkaar toegroeien.

De tweede spreker uit het bedrijfsleven was drs E.H.G. Smit van Aon Risico Management. Hij sprak over de verzekerbaarheid van bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid. Belicht werden de huidige situatie en toekomstvisies. Zijn conclusie was dat Directors & Officers Liability niet onverzekerbaar is. Hij eindigde met een advies voor alle Directors & Officers: ‘Eis een D&O-dekking die uitsluitend uw privé-vermogen beschermt.’

Na de betogen volgde een (beperkte) vragenronde, waarna de borrel alle gelegenheid gaf tot verdere bespiegelingen van deze interessante vierde De Doelderdag.

Bas Sanders