Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

Het treffen van Rotterdamse alumni ging ook dit verenigingsjaar onverminderd door. Voor Rotterdamse alumni waren er een aantal gelegenheden om elkaar te ontmoeten, kennismakingen te vernieuwen en over inhoudelijke thema's van gedachten te wisselen. De in Rotterdam afgestudeerde juristen konden zelfs een aparte alumnidag voor juristen bijwonen.

Ook dit jaar was de eerste activiteit van het verenigingsjaar de sluiting van het oude academisch jaar, die voorafgaat aan de opening van het nieuwe jaar. Voor deze afsluiting verzorgde prof.dr. M.J. van der Hoven, hoogleraar Filosofie van informatie en communicatietechnologie, voor EAV-leden een lezing over ethiek in dit computertijdperk. Een klein gezelschap van vaste bezoekers van de afsluiting hoorde hem op 4 september 2000 de vraag wat de computer zo belangrijk maakt dat we er ethiek aan koppelen, beantwoorden. Een, zoals uit zijn lezing bleek, steeds relevantere vraag.

Na de afsluiting was het tijd voor de officiële opening van het nieuwe academisch jaar. Dit evenement laat de EAV altijd volgen door haar jaardiner met leden en vertegenwoordigers van de universiteit. Ook dit jaar wisten vele leden de weg naar de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging De Maas te vinden voor een heerlijke rijsttafel en de lezing van de voorzitter van Ernst & Young Nederland. Drs. Jan L. den Hartog. Hij hield de toehoorders geboeid met zijn inleiding over de onafhankelijkheid van de accountant, een actueel thema gezien de discussie rond de accountantswet uit 1993. Prof.dr. P.W.C. Akkermans sprak vervolgens de aanwezigen toe, zeer waarschijnlijk voor de laatste maal. Hij had namelijk eerder die dag het rectoraat van de Erasmus Universiteit Rotterdam overgedragen aan prof.dr.ir. J.H. van Bemmel.

Na het jaardiner was het even stil, maar niet erg lang. In oktober vonden namelijk zowel de eerste alumnidag voor juristen als de Desiderius di(e)s plaats, beide onder grote belangstelling.

Op vrijdag 20 oktober was het tijd voor de eerste alumnidag voor juristen, georganiseerd door de Kring van Juristen en de faculteit der rechtsgeleerdheid. Ruim 100 belangstellende Rotterdamse juristen namen deel aan een interessante middag met als thema: 'Rechten & Rotterdam; een veilige combinatie". Sprekers waren mw. E.L. Kuijper (loco-burgemeester van Rotterdam), prof.mr. H. de Doelder (decaan faculteit der rechtsgeleerdheid) en prof.dr. D.J. Hessing (oprichter onderzoeksschool maatschappelijke veiligheid). Zij discussieerden over veiligheid in Rotterdam. Na afloop was er alle gelegenheid bij te praten onder genot van een hapje en een drankje. Bovendien resulteerde deze dag in een aantal aanmeldingen voor de Kring van Juristen (en daarmee de EAV).

De Desiderius Di(e)s werd vervolgens op maandag 30 en dinsdag 31 oktober 2000 voor de negende maal georganiseerd, dit keer met medewerking van TPG (TNT Post Groep). Op 6 plaatsen in Nederland konden leden van de EAV een kijkje achter de schermen nemen bij business units van PTT Post, die per dag gezamenlijk 22 miljoen postzendingen in Nederland verzorgen. Het thema 'Oude zaken in nieuwe tijden' stond centraal tijdens de bijeenkomsten in Amsterdam, Den Bosch, Leidschendam, Nieuwegein, Rotterdam en Zwolle. De combinatie van een lezing van een Rotterdamse wetenschapper en een Rotterdamse alumnus, werkzaam bij TPG, bleek opnieuw geslaagd. Met name de gigantische postsorteerlijnen maakten veel indruk.

In het jaar 2001 werd op initiatief van het dagelijks bestuur een nieuwe activiteit in het leven geroepen. In plaats van het beleggen van een vergadering met het algemeen bestuur en de Raad van Advies richtte het dagelijks bestuur de blik letterlijk en figuurlijk naar buiten. In de Faculty Club, op de 17e etage van de hoogbouw op Woudestein, werd de Voorjaarsborrel van de EAV op 26 april een feit. Het uitzicht, de mogelijkheid om de Faculty Club eens te bezoeken én de mogelijkheid elkaar weer eens op een andere manier te ontmoeten trok een flink aantal geïnteresseerden naar de borrel, zowel leden als bestuur en vertegenwoordigers van de Raad van Advies. Een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is!

Behalve deze bijeenkomsten legt de EAV ook op andere manieren contact met haar leden. Zo is er gedurende dit verenigingsjaar hard gewerkt aan de vernieuwing van de internetsite van de EAV. Het resultaat is een toegankelijke site waarop informatie is te vinden over de activiteiten (agenda en verslagen van bijeenkomsten), bestuursleden, Kring van Juristen etc. Via de website kunnen leden ook adreswijzigingen doorgeven, artikelen bestellen en informatie aanvragen.

Ook het AlumNieuws en de Alumnigids zijn een manier om de banden tussen universiteit, vereniging en alumni én alumni onderling te versterken. Een groep enthousiaste betrokken alumni zet zich hier telkenmale voor in. Via de site, het Alumnieuws en de Alumnigids probeert de EAV contact te houden met alumni die om wat voor reden dan ook de diverse georganiseerde bijeenkomsten niet kunnen bijwonen.

Kim van der Haar
Secretaris