Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Jaarverslag verenigingsjaar 2000 - 2001

De Vereniging kent een Dagelijks en Algemeen Bestuur.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is belast met de afdoening van de dagelijkse zaken van de Vereniging en de voorbereiding van al hetgeen door het Algemeen Bestuur dient te worden behandeld. Het Dagelijks Bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bij elkaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het verantwoordelijke bestuurslid of het secretariaat.

Voorzitter
Drs H.J. Kleuver RA (Herman)
Portefeuille en aandachtsgebieden: alumnibeleid, externe contacten, samenwerking EUR en Alumni Gids
e-mail: [email protected]

Vice-Voorzitter
Mw. mr W.M. van Bodegom (Wilma)
Portefeuille en aandachtsgebieden: communicatie, website en automatisering
e-mail: [email protected]

Secretaris
Mw. mr K. van der Haar (Kim)
Portefeuille en aandachtsgebieden: jaarverslag, correspondentie en Kring van Juristen
e-mail: [email protected]

Penningmeester
Drs A. Geleedst RA (Adri)
Portefeuille: financiën
e-mail: [email protected]

Leden:
Mw. mr drs J. Oosthoek (Jeanette)
Portefeuille: Alumnieuws

Drs A.J. Zimmermann (Antos)
Portefeuille en aandachtsgebieden: Desiderius bijeenkomsten en Jonge Alumni bijeenkomsten
e-mail: [email protected]