MUTATIEFORMULIER

terug naar lidmaatschap

Vul de verplichte velden (onderstreept) in, anders kan de mutatie niet in behandeling worden genomen.

Indien er gegevens wijzigen, vul dan alleen die velden in die gewijzigd moeten worden.

Vergeet niet aan te geven of uw gegevens wel/niet opgenomen mogen worden in de jaarlijkse alumnigids. De met * gemerkte gegevens worden niet in de EAV Alumni Gids opgenomen.

Voor nadere toelichting op dit formulier en een uitleg over het gebruik van de gegevens: toelichting.

 

E-mail:

EAV Lidcode:

Achternaam:

Tussenvoegsel(s):

Voorletter(s):

Voornaam:

Titel(s):

Titel(s) na achternaam:

Geslacht*:

Geboortedatum*:

De gegevens die gewijzigd zijn/worden betreffen wijzigingen in:

privé gegevens:

werk gegevens:

studie gegevens:

anders, nl:

De wijzigingen gaan in m.i.v.:

PRIVEGEGEVENS  

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Land:

Telefoon:

E-mail:

Automatische incasso van de jaarlijkse contributie*?
[indien dit wijzigt t.o.v. de bestaande gegevens, krijg je een bevestiging per e-mail]

Bank- of Postbanknummer*:

Aankondigingen van activiteiten via e-mail ontvangen?*

Indien ja, via:

WERKGEGEVENS  

Werkgever:

Afdeling:

Functie:

Adres*:

Postcode*:

Plaats:

Telefoonummer:

E-mail:

STUDIEGEGEVENS  

Studie 1

 

Universiteit*:

Afstudeerjaar:

Faculteit:

Studie 2

 

Universiteit*:

Afstudeerjaar:

Faculteit:

   

Studienummer*:

Vermelding van uw gegevens in de jaarlijkse Alumni Gids:

privégegevens

studiegegevens

werkgegevens

Eventuele opmerkingen:

terug naar lidmaatschap