TOELICHTING

terug naar vorige pagina

De via hetmutatieformulier aan de EAV aangeleverde gegevens worden uitsluitend in het alumnibestand van de EAV opgenomen, verwerkt en gebruikt voor de omschreven doeleinden. De EAV maakt gebruik van de bestandsgegevens om contacten met haar leden te onderhouden en om een deel van de gegevens te publiceren in haar jaarlijkse Alumni Gids. De Alumni Gids wordt uitsluitend onder haar leden, haar Algemeen Bestuur, het bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam en eventuele adverteerders in de Gids verspreid. De EAV verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.

In de EAV Alumni Gids worden de naam, studie-, privé- en werkgegevens opgenomen conform de daartoe verleende toestemmingen. Geboortedata, studienummers en gegevens over de wijze van betalen worden niet in de EAV Alumni Gids opgenomen. Geboortedata en studienummers worden ter identificatie van personen in het bestand opgenomen.

Te allen tijde kunt u bij het EAV-secretariaat inzage in uw bestandsgegevens vragen, wijzigingen in uw gegevens ter verwerking in het bestand aanleveren of verzoeken uw gegevens uit het bestand te verwijderen.

Uw studie-, privé- en werkgegevens kunnen slechts in de EAV Alumni Gids opgenomen worden met uw toestemming. Het Dagelijks Bestuur van de EAV verzoekt u daarom aan te geven welke toestemming(en) u wel of niet wenst te geven.

Toelichting op opname in de EAV Alumni Gids:

Voorbeeld, Mw. Mr. W. M. van naam
Wilma, 1989 rechten privégegevens, studiegegevens
Examplelaan 11A privégegevens
1234 AA Rotterdam, (010) 123 45 67 privégegevens
[email protected] privégegevens
Bedrijf, Secretariaat, Secretaris werkgegevens
Amsterdam, (020) 123 45 67 werkgegevens
[email protected] werkgegevens
   
   
terug naar vorige pagina