terug naar nieuws

Prof.dr. J.C.M. van Eijndhoven benoemd tot voorzitter College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam

De Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft mw. prof.dr. J.C.M. van Eijndhoven per 1 juli 2001 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de EUR. Zij volgt dr. H.J. van der Molen op die met ingang van 1 juli a.s. met pensioen gaat. Van der Molen heeft sinds 1990 het voorzitterschap van de Erasmus Universiteit bekleed.

José van Eijndhoven (Tilburg, 1947) studeerde Scheikunde aan de Rijksuniversiteit Leiden waar zij in 1971 het doctoraalexamen haalde. Zij was vervolgens tot 1974 verbonden aan de faculteit Scheikunde als doctoraalassistent en wetenschappelijk medewerker. In 1978 promoveerde zij aan deze universiteit in de faculteit der Wiskunde en natuurwetenschappen op het proefschrift ‘On the Relation between Jahn-Teller Ordering and Charge Ordering’.

Van 1975 tot 1991 was de hoofdfunctie van mevrouw Van Eijndhoven docent Chemie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht. Van 1991 tot 1999 was zij daar nog een dag per week werkzaam. In 1994 werd mevrouw Van Eijndhoven benoemd tot bijzonder hoogleraar Technologisch Aspectenonderzoek namens het Utrechts Universiteitsfonds. In dat kader gaf zij onder meer onderwijs aan studenten van de studierichting Natuurwetenschappen, Bedrijf en Bestuur.

Het onderzoek dat mevrouw Van Eijndhoven in Utrecht heeft verricht, richtte zich op de relatie tussen wetenschap en politieke besluitvorming. Van 1980 tot 1990 lag daarbij de nadruk op risico’s van industriële activiteiten en communicatie rond deze risico’s in Nederland en Europa. Vanaf 1991 was zij een van de projectleiders van een door de universiteit van Harvard gecoördineerd internationaal project over mondiale milieuproblemen, resulterend in het boek ‘Learning to Manage Global Environmental Risks’ (MIT Press, juni 2001).

Sinds 1991 is mevrouw Van Eijndhoven directeur van het Rathenau Instituut (voorheen Nederlandse Organisatie voor Technologisch Aspectenonderzoek). Dit instituut heeft de opdracht maatschappelijk debat en politieke oordeelsvorming te ondersteunen over wetenschap en technologie en met name de maatschappelijke aspecten daarvan. Het Rathenau Instituut is beheersmatig ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Op bestuurlijk gebied vervult mevrouw Van Eijndhoven thans verschillende functies. Zij is onder meer lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente, lid van het bestuur van het Forum voor Techniek en Wetenschap, voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad van het gebiedsbestuur van de maatschappij en gedragswetenschappen van NWO, lid van het bestuur van de Stichting Socrates, lid van het Bestuur van de onderzoeksschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur, adviseur van de Stuurgroep Infodrome en jurylid van de prijsvraag Waterlandschap van de Toekomst, ingesteld door Habiforum en de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat.

Eerder was zij onder meer lid van de adviesraad van de studierichting TEMA aan de Technische Universiteit Eindhoven en de programmacommissie van de opleiding Natuurwetenschappen van de Open Universiteit. Zij was voorzitter van de werkgroep ‘Wetenschap en Samenleving’ van de Academische Raad tot aan de opheffing van de Raad in 1986. In 1999 maakte zij deel uit van de Nederlandse delegatie naar de UNESCO/ICSU ‘World Conference on Science’ in Boedapest.

terug naar nieuws