Jan Tinbergen Fonds

In het kader van de organisatie van de Tinbergenweek is de gedachte geboren een Jan Tinbergen Fonds in het leven te roepen teneinde het gedachtegoed van Jan Tinbergen te bewaren en waar mogelijk verder uit te dragen. De Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zich bereid verklaard een dergelijk Fonds op Naam te willen beheren en zo mogelijk uit te bouwen.

Lees verder voor meer informatie.

 
Alumni Actueel, de elektronische nieuwsbrief van de EUR

Om u snel op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen aan de universiteit en het nieuws van faculteiten die voor u van belang zijn is het vanaf nu mogelijk u gratis te abonneren op Alumni Actueel, de elektronische nieuwsbrief voor alumni van de EUR. De nieuwsbrief heeft een algemeen universitair gedeelte en een specifiek gedeelte per faculteit. U kunt op het formulier aangeven welk facultair nieuws u wilt ontvangen. Het is uiteraard mogelijk om u te abonneren op meerdere nieuwsbrieven. In de Alumni Actueel kunt u lezen over universitaire plechtigheden, benoemingen, interessante leergangen, evenementen, aanbiedingen en activiteiten van alumniverenigingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met EUR Alumnizaken,
tel.: 010 - 408 1815 of e-mail: [email protected]. Of meldt u aan via de website.

 

Adverteren bij de EAV

De EAV hanteert voor de communicatie met haar leden diverse media. Belangrijk om te weten is dat deze ook openstaan voor adverteerders. Lees verder voor een overzicht van de mogelijkheden en tarieven.