terug naar nieuws

Erasmus Universiteit heeft goed imago bij bedrijfsleven

De EUR heeft een sterk imago bij haar ‘zakelijke’ omgeving: de werkgevers van afgestudeerden. De EUR scoort met name op zaken als hoogwaardig onderwijs, professionele organisatie en internationale oriëntatie. Ook bij de eigen medewerkers domineert het zakelijke beeld: deze universiteit levert praktisch ingestelde afgestudeerden af, is goed in contractonderwijs en -onderzoek, doet onderzoek van maatschappelijk belang en staat internationaal sterk.

Dit blijkt uit het rapport EUR - zelfbeeld en imago dat onlangs is uitgebracht. Het onderzoek is najaar 2000 in opdracht van de universiteit uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Research International. De universiteit wilde weten of de gewenste identiteit van de organisatie overeenstemt met het externe imago dat de universiteit heeft, in het bijzonder bij het bedrijfsleven.

Het onderzoek had een tweeledige opzet: enerzijds werden 500 medewerkers van de EUR ondervraagd naar het (zelf)beeld dat zij van de organisatie hebben; anderzijds zijn 500 personeelsmanagers van (middel)grote instellingen en bedrijven, verspreid over Nederland, gevraagd naar het imago dat de EUR naar hun mening heeft. Bij het onderzoek zijn met name de sectoren waar afgestudeerden van de EUR terechtkomen betrokken: de profitsector (industrieel, organisatie- en advieswereld, banken, profitdienstverlening, enz) en de non-profitdienstverlening (overheid, onderwijs, gezondheidszorg, enz).

Sterk, zakelijk imago
De EUR geniet bij de ondervraagde werkgevers in vergelijking met de andere universiteiten in ons land de hoogste spontane naamsbekendheid. Ook in de overall waardering scoort de EUR hoog: de EUR staat met een 7,7 op de tweede plaats (na TU Delft met 7,9). Uitgesproken positief – ook ten opzichte van andere universiteiten - is het imago van de EUR op aspecten als: internationale samenwerking, professionele organisatie, breed scala aan opleidingen, uitstekend onderwijs, trekt goede studenten aan en komt positief in de media. Afgezien van media-exposure worden al deze imago-aspecten door de werkgevers ook belangrijk geacht voor een universiteit. De werkgevers vormen hun oordeel vooral op grond van ervaring met de academici die bij het bedrijf werken, informatie van collega’s en hun eigen opleiding.

Volgens de werkgevers zou de EUR wel wat meer mogen investeren in de uitstraling naar buiten – de buitenwacht kent de slogans als ‘De universiteit die werkt’ en ‘Voor denkers en doeners’ nauwelijks. Ook zou de EUR meer aandacht moeten besteden aan het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven.

Genuanceerd zelfbeeld
De 500 ondervraagde EUR-medewerkers geven hun universiteit een rapportcijfer van 7+, iets lager dus dan de werkgevers. In hun ogen onderscheidt de EUR zich met name positief door: praktisch ingestelde afgestudeerden, sterk in contractonderwijs en –onderzoek, hoogwaardig onderzoek en internationale samenwerking en fundamenteel onderzoek van maatschappelijke betekenis. De ondervraagden zijn wat kritischer over het bestuur en beheer van hun eigen organisatie.

Noot
De volledige tekst van het rapport is te vinden op EUR website www.eur.nl/eur/media/imago.pdf

terug naar nieuws