De contributie omhoog, maar ...
de Alumni Gids krijgt u gratis

De ledenvergadering van de Erasmus Alumni Vereniging is akkoord gegaan met verhoging van de contributie voor het jaar 2001/2002 tot fl. 70,00. Als tegenprestatie krijgen alle leden voortaan de Alumni Gids gratis in de bus.
De voorzitter van de EAV, drs H.J. Kleuver RA, geeft onderstaand een toelichting. Hij doet dit mede omdat de belangstelling voor de jaarvergadering niet al te groot was, wat het bestuur overigens opvat als een groot vertrouwen in het gevoerde beleid.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Erasmus Alumni Vereniging op 13 december jl. is een voorstel besproken van de redactiecommissie van de Alumni Gids om met ingang van het contributiejaar 2001/2 (dus per 1 september 2023) de kosten van dit fraaie boekwerk (incl. verzending) op te nemen in de contributie. De contributie zou daardoor stijgen tot fl 70,00 per jaar.

Redenen
Belangrijke redenen voor deze maatregel zijn:

  • De Gids heeft ook dit jaar weer een grote kwaliteitsverbetering ondergaan. Onbekend maakt onbemind, vele leden zijn niet op de hoogte van wat deze uitgave, naast de adressen natuurlijk, allemaal biedt. Het bestuur is er van overtuigd dat alle leden graag over een dergelijke almanak zouden willen beschikken, eenmaal op de hoogte zijnde van het niveau daarvan.
  • De EUR ziet de Gids als een belangrijk communicatiemedium naar de alumni. De bijdragen van de faculteiten hebben een hoog niveau gekregen: Deze bevatten een schat aan actuele informatie over het reilen en zeilen van de EUR, terwijl ook de artikelen bijzonder boeiend zijn.
  • De verwerking van individuele aanvragen voor de Gids (verzending, betaling) legt nu een zware druk op het EAV-secretariaat. Dat wordt aanmerkelijk eenvoudiger als alle leden standaard de Gids ontvangen.
  • Bij de onderhandelingen met adverteerders is er straks geen onzekerheid meer over de oplage; er kan ook koppelverkoop van advertentieruimte plaatsvinden met het blad Erasmus Alumnieuws. Verder kan de drukker van de Gids de oplage tijdig instellen naar het ledental van de EAV.

Afweging
Na afweging van voor- en nadelen (potentiŽle ledenuitval door de verhoging) heeft de vergadering besloten tot bovengenoemde contributieverhoging en gratis toezending van de Gids aan alle leden. Schrikt u dus niet van het nieuwe bedrag van fl. 70,00 bij automatische incasso (fl. 75,00 indien u per acceptgiro betaalt) - u krijgt er veel voor terug! Voor de goede orde: U behoeft geen nieuwe incasso formulieren te tekenen, want u heeft indertijd getekend voor 'contributie in het algemeen' en niet voor 'een vast bedrag'.
Het bestuur vertrouwt ook op uw instemming met dit besluit.

H.J. Kleuver, voorzitter.

terug naar nieuws