In 1993 presenteerde de EAV met trots haar eerste Alumni Gids. Begin oktober 2003 ontvingen alle leden - die de contributie voor het verenigingsjaar 2002/2003 hadden voldaan - de Erasmus Alumni Gids 2003.

Het thema voor Erasmus Alumni Gids 2003 is Onderwijs.
Redactionele bijdragen zijn geleverd door o.a. oud-redacteuren, het College van Bestuur van de EUR, studentengezelligheidsverenigingen en factulteiten.
Informatief zijn de overzichten van cursussen, trainingen en post-doctoraal onderwijs en niet te vergeten de "Routes door Rotterdam" - een overzicht van de beste eet- en drinkstekjes. En voor hen die op zoek zijn naar oud-studiegenoten biedt de gids diverse mogelijkheden: overzichten van de leden op naam, werkgever, faculteit en land.

Redactie Alumni Gids 2003
Hans de Jong
Wilma van der Meer - van Bodegom
Alexandra Staab

Uitreiking van de Erasmus Alumni Gids 2003 aan het College van Bestuur van de EUR

V.l.n.r. drs C.W. van Rooijen, mw. mr W.M. van der Meer-van Bodegom, drs H.J. Kleuver RA,
mw. dr J.C.M. van Eijndhoven, drs H. de Jong, mw. A. Staab en prof.dr. S.W.J. Lamberts

Vragen, meedoen of adverteren?
Ben je EAV lid maar heb je de Gids 2003 niet ontvangen neem dan contact op met het secretariaat.
Staan je gegevens onjuist of onvolledig vermeld? Geef je wijzigingen door via het mutatieformulier.
Wil je de redactie komen versterken? Stuur een e-mail naar Wilma van Meer - van Bodegom, e-mail: [email protected]. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een advertentie in de Alumni Gids kunnen contact opnemen met Wilma van der Meer - van Bodegom.