De eerste Erasmus Alumni Gids verscheen in 1993.

gids2009

Tijdens het EAV Jaardiner is het eerste exemplaar van de nieuwste Erasmus Alumni Gids ‘Thuis in de wereld ’ uitgereikt. Deze Gids, ook dit jaar met een los themagedeelte, is begin september toegezonden aan alle leden, welke de contributie over het verenigingsjaar 2009-2010 hebben voldaan.

Wij verzoeken iedereen haar/zijn gegevens zoals opgenomen in het adressendeel te controleren en eventuele wijzingen door te geven aan het secretariaat. De EAV publiceert, onder invloed van de wet Bescherming Persoonsgegevens, sinds 2003 alleen nog naam-, studie-, privé- en werkgegevens conform de daartoe verleende toestemmingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar p. 135 van het adressendeel van de Gids 2010.

 
link