De Erasmus Alumni Vereniging is de enige algemene vereniging van afgestudeerden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is opgericht in 1926 en telt ruim 5.000 leden.

De EAV wordt geleid door een kern-netwerk van circa 60 actieve leden, verspreid over het dagelijks en algemeen bestuur, de regio-coordinatoren en diverse commissies. Daarnaast kent de Vereniging een Raad van Advies. Tenminste eenmaal per jaar worden alle leden uitgenodigd de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De Vereniging heeft de volgende personen - vanwege bijzondere verdiensten voor de Vereniging - tot erelid benoemd:
de heer drs C.L. Meijer en de heer drs A. Pop.

De Vereniging heeft haar secretariaat in Rotterdam.