De Erasmus Alumni Vereniging is de enige algemene vereniging van afgestudeerden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is opgericht in 1926 en telt bijna 3700 leden.

De EAV wordt geleid door een kern-netwerk van circa 30 actieve leden, verspreid over het Bestuur, de Raad van Advies en diverse Commissies. Tenminste eenmaal per jaar worden alle leden uitgenodigd de Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De Vereniging heeft de volgende personen - vanwege bijzondere verdiensten voor de Vereniging - tot erelid benoemd:
de heer drs J. Ph. van Dok
de heer drs C.L. Meijer
de heer drs A. Pop

De Vereniging heeft haar secretariaat in Rotterdam.

 
link