Jaarverslag van de secretaris
over het Verenigingsjaar 2005-2006

Het verenigingsjaar 2005 - 2006 had een behoorlijk aantal activiteiten, zoals u van de Erasmus Alumni Vereniging gewend bent. Regelmatig kon u deelnemen aan een inhoudelijke bijeenkomst en zo andere EAV-leden ontmoeten.

Bij de start van het nieuwe academisch en dus ook verenigingsjaar was er het traditionele jaardiner (maandag 29 augustus 2005), ook dit keer gehouden in de Koninklijke Roei- en Zeilveereniging De Maas in Rotterdam. Het weer werkte weer mee, zodat de borrel plaatsvond op het terras met fantastisch uitzicht. Gastsprekers waren Prof. dr S.W.J. Lamberts, de Rector Magnificus van de EUR en dit keer in plaats van traditioneel een succesvol EUR alumnus, de burgemeester van Rotterdam, Mr I.W. Opstelten.

Op vrijdag 7 oktober vond de jaarlijkse alumnidag voor juristen plaats. Dit keer stond De Doelderdag in het teken van toezicht: zowel toezicht op accountantsorganisaties en verzekeraars als toezicht in de sfeer van openbare orde en door inlichtingendiensten. De vakgroep Staats- en bestuursrecht van de juridische faculteit had een boeiend programma samengesteld met interessante sprekers vanuit wetenschap en praktijk. Dagvoorzitter, Lodewijk Rogier, vertelde de ruim 80 toehoorders dat een typisch Rotterdams onderwerp was gekozen: recht, economie en veiligheid. Eén van die toehoorders was prof. Hans de Doelder, de naamgever van de alumnidag. 

Vervolgens werd in december een EAV-brede bijeenkomst gehouden: de Algemene Ledenvergadering met aansluitend de Desiderius Di(e)s. De ALV vond dit keer plaats in het T-gebouw, het nieuwe gebouw van de RSM Erasmus University op Woudestein. Deze, voor onze ALV bijzondere locatie werd gekozen vanwege de aansluitende bijeenkomst. Herman Kleuver gaf te kennen dat het tijd werd het stokje aan een opvolger over te dragen. Herman, die sinds 1998 de voorzittershamer hanteerde, verzekerde de aanwezigen een geschikte opvolger te hebben gevonden in Arie Fakkert. Na de ALV, waarop verder onder andere de financiële stand van zaken van de vereniging werd besproken, was het woord aan RSM Erasmus University. Zij zorgden die avond voor een bijzonder gastvrij onthaal en een aantal lezingen rond het thema ‘RSM Erasmus University: betekenis en toekomst van een Internationale Business School’. Na de boeiende inleidingen over de uitdagingen voor een internationale business school was er een rondleiding door het spiksplinternieuwe T-gebouw waarin diverse nieuwe technische en electronische voorzieningen voor studenten werden getoond. Vele leden bezochten de ALV én de Desiderius Di(e)s.

Gedurende het late voorjaar van 2006 werd aangehaakt bij bijeenkomsten georganiseerd door andere partijen, die soms door de EAV worden gesteund en waarbij onze leden eveneens zeer welkom zijn. Voorbeelden zijn lezingen georganiseerd door de New Knowledge Club (NKC), lezingen georganiseerd door de Erasmus Universiteit (bijvoorbeeld de Academische Winterlezing over Terrorisme en de Rol van de Rechter door Hans de Doelder) en de afscheidsrede van Prof.Jan van Dunné.

Op donderdag 11 mei 2006 staat een extra ledenvergadering op het programma met als belangrijkste agendapunt de benoeming van de nieuwe voorzitter. Door Herman Kleuver was tijdens de ALV in december de naam van Arie Fakkert al genoemd als beoogde nieuwe voorzitter. Aangezien er vanuit de leden geen tegenkandidaten werden gemeld, kon Herman de voorzittershamer formeel overdragen aan Arie. Eén van de eerste besluiten van de nieuwe voorzitter was het schorsen van de vergadering om deze vervolgens tijdens de voorjaarsborrel kort en met een speciaal doel voort te zetten. Tijdens die borrel werd de scheidend voorzitter namelijk tot erelid van de Erasmus Alumni Vereniging benoemd. Dit vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Een aantal noemenswaardige zaken waren de oprichting van de Kring van Juristen (1999), de oprichting van de Stichting Erasmus Handtekeningenwand (2003) en het organiseren van bijeenkomsten in samenwerking met de RSM en de New Knowledge Club. Het erelidmaatschap werd met plezier aanvaard. 

De activiteiten van dit verenigingsjaar eindigden met een bijeenkomst voor jonge alumni. Onder de pakkende titel ‘Door je plafond gaan’ organiseerde de Jong Alumni Commissie een avond met Eric Dautzenberg van Coaching Professionals. In de historische bestuurskamer van het Trustfonds aan de Eendrachtsweg probeerden de aanwezigen een beter beeld te krijgen van wat men echt wilde en wat hen daarbij tegenhield.  Om succesvol te blijven is het namelijk noodzakelijk dat academici zich blijven ontwikkelen, zowel professioneel als zakelijk.

We gaan natuurlijk met deze en andere activiteiten door. Graag besteden uw enthousiaste bestuursleden hun spaarzame vrije tijd hieraan. Heeft u suggesties voor activiteiten en/of wilt u hier actief bij betrokken zijn, meldt u dan bij het secretariaat van de EAV. Geen tijd om actief een bijdrage te leveren, maar wel geïnteresseerd in het bijwonen van bijeenkomsten? Leest u dan vooral goed het Alumnieuws; hierin worden de bijeenkomsten uitgebreid aangekondigd. Ook kunt u de agenda van bijeenkomsten bekijken op www.erasmusalumnivereniging.nl.

Mr Kim van der Haar
Secretaris