De Vereniging kent een Bestuur en een Raad van Advies

Bestuur
Het Bestuur is belast met de afdoening van de dagelijkse zaken van de Vereniging. Het Bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bij elkaar.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het verantwoordelijke bestuurslid of het secretariaat.

Voorzitter
Drs A.A. Fakkert (Arie)

Vice-Voorzitters
Drs P.J.W. Roorda (Peter) en
Drs H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel (Carel)

Secretaris
Drs F.C.J. Berkhout (Frank)

Penningmeester
Drs R.K. Jacobson RA (Robert)

Leden:
Jhr drs B.M. de Jonge van Ellemeet (Bon)
Drs A.J. Zimmermann (Antos)

 
link