Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestuurt de Vereniging en beheert haar vermogen. Uit zijn midden wijst het Algemeen Bestuur een voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter aan.

Voorzitter:
Drs A.A. Fakkert, lid DB

Leden:
Mw. mr Y.H. Batenburg
Drs F.C.J. Berkhout, lid DB/Kring van Juristen
Drs B. Bickes
Drs H.A. de Bruyn
Drs J. Ph. van Dok
Drs. A. Geleedst, lid Kring van Economen
Drs R.J. Groot
Drs R.K. Jacobson RA, lid DB/Kring van Economen
Mw. mr K. van der Haar
Drs A.J. Hordijk
Drs J.W.A.M. Hoogeweegen, Kring van Economen
Mr A.J.A.D van den Hurk, Kring van Juristen
Drs S. de Iongh
Drs F.G. de Jong
Drs H.van Kalkeren
Drs F.W. van Kleef
Prof.dr W.M. Lammerts van Bueren
Drs J. Lintjer, Kring van Economen
Mw. Mr. W.M. van der Meer - van Bodegom
Drs P.J.W. Roorda, lid DB/Kring van Economen
Dr N.A.F.M. Schreiner
Mr U. Schröder
Mr D.E. Sikkens
Drs H.A. van Sluys
Mw.mr N.M. Voogd
Drs H.C.A. de Vos tot Nederveen Cappel, lid DB/Kring van Economen
Drs R.W.G.J. Wissink
Drs A.J. Zimmermann, lid DB

 
link