Algemene Erasmus Alumni Vereniging

Inschrijven

Persoonsgegevens

Titel voor
Titel na
Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Studentnummer
Geboortedatum
Geslacht

Contactgegevens

Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoon
Mobiel
E-mail

Werkgegevens

Bedrijf
Afdeling
Functie
Adres
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Mobiel
E-mail

Studiegegevens 1

Studie
Afstudeerjaar

Studiegegevens 2

Studie
Afstudeerjaar

Opname in EAV Alumnigids

Uw voorletters, achternaam en titels worden automatisch opgenomen in de online gids.
Neem mijn privé-gegevens op in de EAV Alumnigids
Neem mijn werk-gegevens op in de EAV Alumnigids
Neem mijn studie-gegevens op in de EAV Alumnigids
Houd mij in de toekomst ook op de hoogte van EAV activiteiten via e-mail

Erasmus Alumni Vereniging lidmaatschap

Een normaal lidmaatschap kost €30 (automatische incasso).
Voor leden die jonger dan 40 jaar zijn bestaat de mogelijkheid van een "E-lidmaatschap"; dit kost €10 (zie details op de website)
Lid
Normaal
IBAN nummer
Machtiging voor SEPA incasso
Naam incassant: Algemene Erasmus Alumni Vereniging
Adres incassant: Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam, Nederland
Incassanten nummer: NL54ZZZ403421390000
Kenmerk: 2016-4321

Opmerkingen