Stichting A.A. van Beek Fonds

Het Van Beek Fonds, ingesteld door de heer A.A. van Beek heeft als doel het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen. Het verleent bijdragen aan studenten en eventueel aan andere personen die aan de universiteit zijn verbonden, die zich, door een aaneengesloten verblijf binnen Europa van minimaal vier weken, en buiten Europa van minimaal acht weken - in een land waar het Nederlands of een aanverwante taal niet de voertaal is - binnen het curriculum nader willen bekwamen en hun studie aanvullen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Van Beek Fonds.

 
link