Doelstelling
Het doel van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam, kortweg Trustfonds, is de bevordering, in de ruimste zin van het woord, van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voor zover daarin niet van rijkswege of anderszins wordt voorzien.

Om dit doel te bereiken kan het Trustfonds onder meer financiŽle steun verlenen voor:

 • het aantrekken van gastdocenten;
 • het uitbreiden van wetenschappelijke verzameling en inrichtingen;
 • wetenschappelijk onderwijs en publicaties (in principe geen promoties);
 • het organiseren van wetenschappelijke congressen of vergelijkbare bijeenkomsten;
 • voorzieningen op het gebied van onderwijs en onderzoek;
 • studiereizen (collectieve);
 • voorzieningen voor studenten;
 • het bevorderen van contacten tussen universiteit en maatschappij;
 • het uitloven van onderwijs- en onderzoeksprijzen.

Tevens tracht het Trustfonds zijn doel te bereiken door:

 • het instellen van bijzondere leerstoelen;
 • het uitoefenen van enige benoemingsrechten.

Inkomsten
Het Trustfonds verkrijgt zijn inkomsten uit vermogen, schenkingen, erfstellingen, lijfrenten, legaten en uit bijdragen van leden en donateurs. Gewone leden betalen jaarlijks minimaal fl. 50,00 contributie, donateurs betalen jaarlijks een bijdrage van minimaal fl 25,00.

Bedrijven kunnen een speciale bedrijfsbijdrage beschikbaar stellen. Een en ander kan worden kort gesloten met de secretaris.

De aandacht wordt gevestigd tot het vestigen van een "fonds op naam" binnen de structuur van de vereniging. Over de realisering hiervan kan contact worden opgenomen met de secretaris van de Vereniging. De Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de art. 24, lid 4 status en komt dus in aanmerking voor een gematigd tarief van schenking-en successierechten.

Aanvragen
Alle aanvragen dienen bij te dragen aan de "groei en bloei" van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Richtlijnen voor aanvragen zijn verkrijgbaar bij de faculteiten en/of studieverenigingen. De richtlijnen zijn ook te raadplegen op de website van de EUR.

Dagelijks Bestuur
Drs P. Zevenbergen, voorzitter
Drs J.Ph. van Dok, secretaris
Drs M.A. van Alphen, penningmeester
Mr R.A. Felix
P.R.M. Hekking, longarts
R.J. Ligthelm, internist
Drs H.B. van Wijk

Contact
Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam
Eendrachtsweg 41
3012 LD Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 0596
Fax: 010 - 413 5533
E-mail: [email protected]
Girorekening: 629021
Bankrekening: 25 54 03 607