Doelstelling
Het doel van de Stichting Steunfonds P.A.O. Bedrijfskunde is het bevorderen van onderzoek en onderwijs in de bedrijfskunde in ruime zin binnen het gremium van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • Het instellen en in stand houden van of het medewerken aan en bevorderen van:
    • post-doctorale leergangen in de bedrijfskunde, waarvan bedrijfservaring al dan niet een onderdeel zal vormen;
    • researchwerkzaamheden;
    • "na-ervaring" cursussen.
  • Het medewerken, eventueel ook financieel, aan de instandhouding van de sectie P.A.O. (Post Academisch Onderwijs) van het I.I.B. (Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde) of van een voortzetting van die sectie in enigerlei vorm, alsmede van daarvoor in aanmerking komende andere P.A.O. bedrijfskunde activiteiten in Nederland.

Samenstelling Bestuur
Mr F. Tummers, voorzitter
Drs J.Ph. van Dok, secretaris/penningmeester
Prof. dr ir J.H. van Bemmel
Mw. drs S.J. Stuiveling

Contact
Stichting Steunfonds P.A.O. Bedrijfskunde
Eendrachtsweg 41
3012 LD Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 0596
Fax: 010 - 413 5533
Bankrekening: 25 30 03 644