Doelstelling
Momenteel worden vooral minvermogende, talentvolle studenten door het Fonds ondersteund. Daarnaast richt het fonds zich nog op enkele specifieke projecten, zoals de Cum laude prijzen en enige ondersteuning van talencursussen die via het Informatie Centrum voor Internationale Relaties ICIR worden georganiseerd.

Geschiedenis
Het Fonds is in 1920 gesticht bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de firma R. Mees & Zoonen en stelt zich ten doel de bloei van de Erasmus Universiteit Rotterdam te bevorderen.

Het Fonds verkrijgt zijn inkomsten, behalve uit de rente van zijn kapitaal, uit giften, lijfrenten, erfstellingen, legaten en bijdragen van beschermers, donateurs en begunstigers. Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat.

Additionele activiteiten
Het Fonds kent met ingang van het studiejaar 1999/2000 een Regeling Cum-laude prijzen voor propedeuse studenten als vervanger van de tot en met 1998/1999 vigerende Regeling Abonnementsprijzen voor cum laude studenten:

  1. Het Hoogeschool-Fonds 1920 looft gedurende de studiejaren 1999/2000 en twee daarop volgende collegejaren prijzen uit voor studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die hun propedeuse-examen op een bijzonder goede wijze behalen.
  2. Studenten, die cum-laude voor het propedeuse-examen (inclusief de zogenaamde 'augustus-ronde') zijn geslaagd, ontvangen boekenbonnen ter waarde van fl.500,00. Indien er binnen een faculteit geen studenten zijn die met het judicium 'cum laude' hun propedeuse-examen halen, mag de faculteit één student aanwijzen als 'beste' student op grond van behaalde resultaten. Deze student komt in een dergelijke situatie in aanmerking voor de 'cum laude' prijs.
  3. De prijs wordt alleen uitgereikt wanneer men persoonlijk aanwezig is om de prijs in ontvangst te nemen tijdens de diploma uitreiking.
  4. Aan de prijs is tevens een diploma verbonden.
  5. De regeling wordt elke drie jaar geëvalueerd, waarna de Raad van Beheer besluit tot al dan niet verlenging van de regeling.

Talencursussen
Studenten ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam die een voldoende resultaat behalen na deelname aan een door het ICIR georganiseerde talencursus Duits, Frans of Spaans in samenwerking met respectievelijk het Goethe Institut, de Alliance Française of het Instituto Cervantes komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de cursuskosten van fl.100,00. Eventueel kan door het ICIR nog een aanwezigheidsplicht worden vastgesteld.

Diverse activiteiten
Het Hoogeschool-Fonds beziet elk jaar de mogelijkheden tot steun aan de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (RKvV) en aan de Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et commerciales (AIESEC).

Aanvragen
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar via het secretariaat van het Hoogeschool-Fonds.

Samenstelling Bestuur
Raad van Beheer:
Mr W.G. van Hassel, voorzitter
Drs J.Ph. van Dok, secretaris
Mr B. 's Jacob, penningmeester
Prof. dr F.G.A. van der Meché
Drs F. Gompen, RA
Mr J. de Muinck Keizer
Mw. drs W.A.P.J. van Senden - Caderius van Veen RA
Mw. mr J.L. Simoncellis - Nieuwenhuis
Drs M.F Reuder

Dagelijks Bestuur:
Drs J.Ph. van Dok
Mr W.G. van Hassel
Mr B. 's Jacob
Mr J. de Muinck Keizer

Contact
Stichting Hoogeschool-Fonds 1920
Eendrachtsweg 41
3012 LD Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 0596
Fax: 010 - 413 5533
Postbankrekening: 7705247
Bankrekening: 25 27 59 583