Ter gelegenheid van zijn afscheidscollege heeft Prof. W. Hartman RE RA het Stichting Hartman Fonds opgericht. Doel van dit fonds is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en de vernieuwing van het onderwijs op de terreinen van auditing en informatieverzorging. Het fonds keert subsidies uit voor bijvoorbeeld het organiseren van symposia, het toekennen van (aanmoedigings-)prijzen en het in gedrukte vorm uitgeven van onderzoeksresultaten.

Bij aanvang van het collegejaar in 1999 op vrijdag 10 september werd het Eurac-Hartman symposium georganiseerd. Het thema was "Professionele accountants, Auditors & Controllers-Balanceren tussen wetenschap en praktijk". De organisatie was in handen zijn van EURAC (Erasmus Universiteit Rotterdam Accounting, Auditing en Controlling), voorheen de vakgroep ACAB van de Faculteit der Economische Wetenschappen.

Bestuur
- Prof. dr E.G.J. Vosselman, Faculteit der Economische Wetenschappen, ambtshalve als hoogleraar / directeur van EURAC b.v.
- Prof. W. Hartman RE RA;
- J.M. van Huut RA, ambtshalve als voorzitter van de maatschap Paardekooper & Hoffman

Contact
Stichting Hartman Fonds
Provenierssingel 67b
3033 EH Rotterdam
Informatie:
EURAC, telefoon 010 - 408 2225 of de Eurac website