Doelstelling
De Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR stelt zich ten doel de onderlinge contacten van studenten afkomstig uit het buitenland en van de Nederlandse Antillen te bevorderen, evenals de contacten tussen hen en studenten individueel als om groepen en verenigingen van studenten.

Samenstelling bestuur
Prof. dr C.J. van der Weijden, voorzitter
Mw. drs M.A.A.L. Njiokiktjien, secretaris
Drs J. Ph. van Dok, penningmeester

Contact
Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR
Eendrachtsweg 41
3012 LD Rotterdam
Telefoon: 010 - 411 0596 / 010 - 408 1133 (Secretaris)
Fax: 010 - 413 5533
Postbankrekening: 8125180
Bankrekening: 25 13 58 917