Alumnizaken streeft ernaar de contacten tussen afgestudeerden en de universiteit (faculteit, opleiding) alsmede de contacten tussen afgestudeerden onderling te bevorderen. In wederzijds belang; alumni kunnen baat hebben bij de diensten die de universiteit graag blijft bieden: vervolgonderwijs, onderzoek en advies, netwerken, faciliteiten. De universiteit kan baat hebben bij de deskundigheid en ervaring van haar alumni: in de ontwikkeling van het onderwijs, de aansluiting op de arbeidsmarkt, stageplaatsen, bijdragen aan evenementen, partner in onderzoek, etc. Hiernaast is er nog de sociaal-emotionele verbondenheid tussen de afgestudeerde en zijn/haar Alma Mater, de stad, de sociëteit, de jaarclub, de huisgenoten, de studievrienden, etc.

EUR Alumnizaken werkt nauw samen met de verschillende verenigingen van afgestudeerden van de EUR en met alumni-contactpersonen bij de verschillende faculteiten.

De voornaamste taken en activiteiten van Alumnizaken zijn op dit moment:

  • Up to date houden van het adressenbestand van de ongeveer 30.000 afgestudeerden;
  • Coördinatie van universitaire en facultaire activiteiten ten behoeve van alumni;
  • Informatieverschaffing via het alumnikatern van Erasmus Magazine dat elke drie maanden gratis aan alle alumni wordt toegestuurd en via Erasmus Web: Alumni-on-line;
  • Aanbieden van een ‘voordelenpakket’ aan alumni middels de alumnipas;
  • Samenwerking met alumniverenigingen ter ondersteuning van hun databeheer en activiteiten.

Contact
Alumnizaken
Complex Woudestein Bestuursgebouw, kamer E2-28
Dagelijks van 9.00 – 17.30 uur
Telefoon: 010 - 408 1815
Fax: 010 - 408 9075
E-mail: [email protected]