Het fraaie kunstwerk "De Erasmuswand" biedt iedere afgestudeerde en promovendus van de EUR en van de instellingen waaruit de EUR is voortgekomen, met het plaatsen van een handtekening, de mogelijkheid symbolisch afscheid te nemen van de Alma Mater. De achterblijvende handtekening verbindt de alumnus en promovendus voor altijd aan de universiteit.

Erasmuswand op Woudestein
Erasmuswand op Woudestein

Betrokkenheid Alumni
De Erasmus Alumni Vereniging heeft in 1998 de Erasmuswand aangeboden aan de univeristeit ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de universiteit. Met het cadeau onderstreept de EAV het belang om de betrokkenheid van alumni bij de universiteit te vergroten. De oudste handtekening dateert uit 1918.

Portretten en handtekeningen
De vormgever van het kunstwerk, Annemoon Geurts, heeft op de glazen panelen een gezeefdrukt dessin aangebracht van 140 verschillende portretten van willekeurige en met Erasmus-baret getooide inwoners van Rotterdam. De portretten zijn gekozen als koppeling naar de Rotterdamse burger met zijn eigen specifieke wijsheden. De Erasmus-baret is gekozen als symbool van verworven wijsheid, het moment van afstuderen. Kleurvlakken verdeeld over de Erasmuswand geven de kleuren weer van de zeven Rotterdamse faculteiten die de universiteit in 1998 telde.

De Erasmuswand op Woudestein en Hoboken
Op Woudestein bevindt de Erasmuswand zich bij de Examenkamers nabij de Aula en de Senaatszaal, in het A-gebouw. Het unieke kunstwerk bestaat uit 24 panelen van gelaagd glas, waar binnen de handtekeningen als het ware zweven. De locatie biedt plaats aan 12.000 handtekeningen. In november 1998 werd de wand reeds gesierd met 3.000 handtekeningen.

Vier grote glazen panelen vormen de zogenaamde Jubelhoek. In de Jubelhoek is de handtekening van Erasmus markant in beeld gebracht. In de vrije ruimte om de Erasmus handtekening kunnen op de dag van afstuderen de zojuist afgestudeerden hun handtekening - tijdelijk - zetten, met familie en vrienden op de foto gaan, kortom de emotie van het moment bezegelen.

Op Hoboken zullen de handtekeningen van afgestudeerden en promovendi een plek krijgen rond de kolom in de zogenaamde Eg-gang, ook wel "emeritus galerij" genoemd, van het gebouw van de medische faculteit.

Een "artist-impression" van de handtekeningenwand op Hoboken.

Handtekeningen zoeksysteem
De glazen panelen van de Erasmuswand op Woudestein zijn genummerd. Iedere handtekening bevindt zich binnen een unieke combinatie horizontale en verticale coördinaten. De handtekeningzetter vindt zijn of haar unieke combinatie coördinaten in het boekje bij de Erasmuswand.
Let op: Met het aanbrengen van de handtekeningen op de glazen panelen wordt gewacht tot er voldoende handtekeningen zijn ingezameld om een nieuw paneel te vullen. Er gaan 500 handtekeningen op één paneel. Het kan dus voorkomen dat er enige maanden overheen gaan voor je jouw handtekening kunt bekijken.

Sponsoring
De dekking van de kosten van de Erasmuswanden wordt geheel verkregen uit donaties. De handtekeningenwand op Woudestein is geheel gefinacieerd uit bijdragen van de handtekeningen-zetters en sponsors. De EAV is momenteel hard bezig om ook voor de wand op Hoboken voldoende sponsoring bijeen te krijgen.

Op de Erasmuswand komen
Om je handtekening op de Erasmuswand te laten komen dien je het handtekeningenformulier in te vullen. Dit formulier (in PDF formaat) kun je hier downloaden. Gebruik voor het zetten van je handtekening een zwart schrijvende pen maar geen stift. Het handtekeningenformulier kun je opsturen naar het EAV secretariaat. Je kunt het formulier natuurlijk ook aanvragen bij het secretariaat.

De prijs bedraagt euro 20,00 voor EAV-leden en euro 30,00 voor niet-leden.

Meer informatie
Stichting Erasmuswand
p/a Secretariaat Erasmus Alumni Vereniging
Postbus 4382
Telefoon / fax: 010 - 4149407
E-mail: [email protected]