terug naar de vorige pagina

Labeur, het loket voor afstuderende academici

De Erasmus Universiteit kent een bijzonder dienstverlenend centrum voor afstuderende academici: het Loopbaancentrum LABEUR. Waarvoor kan men zoal terecht bij dit loket en hoe werkt het centrum? Een vraaggesprek met Bud Bickes, hoofd van het centrum.

Waarmee houdt het Loopbaancentrum zich precies bezig?
Wij bieden verschillende diensten aan. Je kunt hierbij allereerst denken aan een individueel loopbaanadvies. Hierin komen onderwerpen naar voren als verheldering van je persoonlijke eigenschappen, kwaliteiten, wensen en verwachtingen. Daarnaast geven wij adviezen op het gebied van de verkenning van de arbeidsmarkt, solliciteren, netwerken, psychologische test en assessment center methoden en loopbaanplanning. Ook bieden wij cursussen om op bovenstaande terreinen de (bijna) afgestudeerde te ondersteunen. Daarbij werken wij samen met bv. de economische faculteit, de sociale faculteit en de faculteit bedrijfskunde. Ten slotte verzorgen wij dienstverlening op het gebied van werving en selectie. Het centrum bemiddelt geschikte kandidaten naar interessante werkgevers in de profit- en non-profitsector, zoals Cargill, Eneco, PriceWaterhouseCoopers of Siemens.

Waar komt de naam vandaan?
Aanvankelijk stond de werktitel LABEUR voor Loopbaan Advies en Begeleiding voor studenten van de EUR. Later is Begeleiding vervangen door Bemiddeling. Labeur betekent in het Zuid-Nederlands/Vlaams zware arbeid en iedereen die de arbeidsmarkt betreedt zal merken dat dat hard werken is. Daarnaast zie ik een link met het Engelse labor, niet zozeer in de zin van arbeid maar meer zoals a woman in labor. Bevallen is een zware klus en het toewerken naar je eerste baan zou je als een bevalling kunnen zien.

Welke ontwikkelingen heeft het centrum doorgemaakt?
Aanvankelijk verstrekten wij alleen informatie, documentatie, loopbaanadvies en cursussen. Momenteel reikt de samenwerking met veel faculteitsverenigingen en faculteiten veel verder. Ik reken hiertoe ook de bijdragen in de curricula van duaal studeren, dit is zeer uniek in Nederland: studenten kunnen drie studiepunten krijgen voor een module loopbaanmanagement.Wij constateren dat het centrum van een klein, onbekend initiatief gegroeid is naar een centraal aanspreekpunt voor werkgevers. Hierin past niet alleen meer de doorverwijsfunctie, maar ook steeds meer een serieuze en professionele gesprekspartner. Door de toenemende naamsbekendheid groeit het aantal opdrachtgevers snel. Wij hebben het geluk dat we nog steeds geen acquisitie behoeven te bedrijven. In de praktijk blijkt dat afgestudeerden hun werkgever attenderen op het bestaan en de mogelijkheden van het centrum. In reactie op de snel groeiende vraag naar (pas) afgestudeerden breiden wij onze formatie voor werving en selectie thans uit. We blijken een gewilde samenwerkingspartner voor andere werving- en selectiebureaus te zijn.

Hoe is de verhouding met de Erasmus Universiteit, want het centrum begeeft zich wel op een commerciŽle markt?
Wij zijn momenteel een onderdeel van de afdeling studentenvoorzieningen, waartoe bv. ook behoren de studentendecanen en de universiteitspsychologen. Binnenkort wordt de mogelijkheid van een overstap naar de Holding van de EUR besproken. Wij verwachten dat daardoor het commerciŽle karakter van ons centrum beter tot zijn recht zal komen.

Het centrum biedt zowel loopbaanadvies als werving en selectie. Als we eerst loopbaanadvies eruit lichten, wat kun je daarover zeggen?
Allereerst: loopbaanadvies en werving & selectie zijn strikt van elkaar gescheiden. Mijn collega Janke Buitink adviseert en begeleidt studenten/afgestudeerden bij hun loopbaan. In een loopbaangesprek moet een student open en bloot zijn zwakheden op tafel kunnen leggen, terwijl bij een selectiegesprek een match tot stand moet worden gebracht. Janke krijgt bijvoorbeeld vragen als 'ik studeer binnenkort af en weet niet wat ik wil' of juist 'ik vind alle banen interessant maar kan niet kiezen'. Zij kan studenten in contact laten komen met alumni om zodoende meer duidelijkheid te geven over de werkinhoud van de betreffende functie. De EAV-almanak is hierbij een bijzonder nuttig middel.

Bij werving en selectie gaat het anders: De (bijna) afgestudeerde neemt contact op met LABEUR. Vaak zijn het (bedrijfs)economen en bedrijfskundigen, maar de laatste tijd zie ik ook meer juristen, sociale wetenschappers en mensen van beleid management gezondheidszorg. Studenten willen namelijk heel graag een juiste keuze maken en ons centrum kan middels werving en selectie goed maatwerk bieden. Bij onze desk wordt eerst bekeken of iemand echt goed weet wat hij wil. Tevens kijken wij of iemand zijn curriculum vitae goed in elkaar steekt. Wij vragen kandidaten vaak of zij een stukje over hun loopbaanwensen willen schrijven. Afhankelijk van de kandidaat volgen er ťťn of twee gesprekken. Ik selecteer kandidaten op basis van hun cv en de indruk die ik heb opgedaan. Ik communiceer dit alles met de opdrachtgever en onderhoud de contacten met zowel opdrachtgever als kandidaat. Voor een succesvolle bemiddeling ontvangt ons centrum volgens een bepaalde verdeelsleutel een vergoeding van de opdrachtgever.

Welke ontwikkelingen zijn er in de toekomst te verwachten?
In het najaar zullen wij op een professionele website (www.eur.nl/labeur of www.labeur.nl) te bezoeken zijn. Ons gehele servicepakket inclusief het overzicht van vacatures plus alle uitgebreide vacatureomschrijvingen zijn dan eenvoudig toegankelijk. Ook in het komende jaar zal onze nieuwsbrief verschijnen: 'Beet!' Informatie over onze diensten en vacatures en over interessante loopbaanmogelijkheden bij uiteenlopende werkgevers vormen daarvan de inhoud. Wij zullen nog meer dan nu het geval is de samenwerking met de facultaire en studentenorganisaties trachten vorm te geven. Hierbij denk ik aan samenwerking met opleidingsdirecties, stagebureaus, met faculteitsverenigingen en andere studentenorganisaties.

Ook bemerken wij dat de leeftijd van afstudeerders steeds lager wordt. Men noemt dit wel eens het maturiteitsprobleem. Afstudeerders zullen in steeds mindere mate arbeidsmarkt- of loopbaanrijp zijn. Ik heb een p&o-afdeling; van een ministerie al eens horen opperen dat men een soort pre-managementtraineeship overwoog in te stellen, omdat de afstudeerders van nu te jong zouden zijn voor het gebruikelijke traineeship. Wij hebben hierin een schone taak: de stap van universiteit naar arbeidsmarkt, van studie naar loopbaan wordt groter, en ons centrum wil en zal zijn brugfunctie nog nadrukkelijker inhoud geven.

Wat de bachelor- en masterstructuur voor studenten van het wetenschappelijk onderwijs zal brengen is niet duidelijk. In die zin dat als studenten na hun bachelor's de studie niet voortzetten met een master's opleiding de leeftijd van de bachelor het maturiteitsprobleem voor werkgevers alleen maar zwaarder zal maken. Bijgevolg neemt het belang van onze brugfunctie toe. Door nauwer samen te werken met het mobiliteitsbureau voor personeel van de EUR streven wij naar een win-win situatie. Het zou toch prachtig zijn als personeel van de universiteit via onze vele intensieve contacten met werkgevers aan een nieuwe, passende loopbaanbestemming zou komen? Tevens merken wij dat de aanvankelijke scepsis tegen onze activiteiten is omgeslagen. De 'buitenwereld' ziet wel degelijk de meerwaarde van LABEUR. Universiteiten in Amsterdam, Maastricht en Wageningen starten nu - waarschijnlijk- ook dergelijke initiatieven. Kortom, ons concept biedt veel mogelijkheden, voor kandidaten en werkgevers.

Stefan Lindaart

terug naar de vorige pagina