terug naar de vorige pagina

Enquête onder studenten:
Begeleiding scoort hoog voor toekomstige baan

Een goede begeleiding staat bovenaan het wensenlijstje van studenten als het om de toekomstige werkgever gaat. De goede naam van het kantoor is voor 40 % van hen reden om te solliciteren. Deze gegevens meldt Blauw Research na ondervraging van 453 studenten. In haar I&P; ArbeidsmarktMonitor Accountancy 2000 geeft het bureau de mening over tien toonaangevende bedrijven.

PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Ernst & Young (E&Y;) en Deloitte & Touche (D&T;) hebben elk een spontane bekendheid van meer dan 55%. Arthur Andersen (AA) is minder bekend onder geënquêteerde studenten (36%). Gemiddeld noemt een student 3,6 bedrijven. KPMG wordt spontaan als eerste genoemd door één op de vier.

Bij de keuze van een werkgever staat goede begeleiding voorop: 56% vindt dit zeer belangrijk en 38% vindt het belangrijk. Ook een bedrijf dat teamwork waardeert en voor een optimale balans kan zorgen tussen werk en privé-leven wordt als toekomstige werkgever overwogen. Oog voor talent is het aspect dat in totaliteit op de tweede plaats komt. Mogelijkheden tot een internationale carrière vindt meer dan 60% belangrijk tot zeer belangrijk. Slecht 10% vindt dit aspect onbelangrijk. Een informele bedrijfscultuur is niet alleen van minder belang voor de student in het algemeen, gemiddeld verwacht maar 46% dit bij de tien bedrijven tegen te komen.

Imago
Per bedrijf dat de student kent is het imago gemeten op tien aspecten. E&Y; heeft het meest positieve imago volgens deze indexscore, direct gevolgd door de banken ABN AMRO en ING. Studenten zien E&Y; als een bedrijf dat teamwork waardeert, oog voor talent heeft en een goede begeleiding geeft. E&Y;, KPMG, PwC, ABN en D&T; associeert de student met de mogelijkheid tot specialisatie. AA, ABN, E&Y; en ING zijn volgens de studenten de bedrijven die een innovatief imago hebben met oog voor talent.

ING profileert zich door de optimale balans tussen werk en privé, die de student daar verwacht aan te treffen. PwC onderscheidt zich met name op de mogelijkheden voor een internationale carrière en specialisatie, aspecten die ook bepalend zijn voor het imago van KPMG. AA wordt vooral gezien als een kantoor met internationale carrièremogelijkheden waar een hoog salaris kan worden verdiend.

Voorkeur
Veertig procent van de studenten gaat voor de goede naam van het kantoor of ziet de geprefereerde werkgever als toonaangevend. KPMG, PwC en E&Y; zijn de meest overwogen kantoren bij de keuze van een werkgever. Een zesde van de studenten overweegt echter een niet-specifiek accountantskantoor als werkgever en geeft de voorkeur aan een groot Nederlands bedrijf of multinational. De belangrijkste reden is het interessantere en uitdagender werk dat men daar verwacht.

De wervingsacties van E&Y;, KPMG, PwC en D&T; zijn door ongeveer een derde van de studenten spontaan opgemerkt. Iets minder dan een kwart van hen herinnert zich wervingsacties van ABN. Advertenties in studentenbladen, op websites van studentenverenigingen en advertenties in dagbladen zijn de belangrijkste bronnen waaruit men de wervingsacties kent. Gemiddeld wordt 46% van de acties als aantrekkelijk beoordeeld, 44% als niet aantrekkelijk maar ook niet onaantrekkelijk en 10% als onaantrekkelijk.

Van de studenten heeft 70% wel eens de website van een mogelijk toekomstige werkgever bezocht. Genoemd worden vooral ABN, KPMG en E&Y;, en grote bedrijven als Philips, Ahold en Heineken.

Onderzoeksopzet
Blauw Research onderzoekt al jaren de bekendheid, het imago en de voorkeurspositie van de meest toonaangevende werkgevers in de automatisering. Wegens organisatorische redenen is het aantal vergelijkbare ondernemingen met dezelfde doelgroep in dit onderzoek beperkt tot tien.

Op diverse universiteiten en hogescholen in Nederland zijn 453 mondelinge interviews gevoerd, waarvan 262 met wo-studenten en 191 met hbo-studenten. De uitkomsten zijn representatief voor de totale populatie. Een derde van de ondervraagde studenten heeft een leeftijd van 18 tot en met 20 jaar en de helft is tussen 21 en 23 jaar. Het overgrote deel van de (bedrijfs)economie en accountancy studenten zijn mannen (75%).

terug naar de vorige pagina