terug naar de vorige pagina

Alumnivereniging belicht
Accountancykring op naar het 30-jarig bestaan

Dit jaar viert de Accountancykring haar 30-jarig bestaan! We spreken met de voorzitter van de Kring, Fred Steenwinkel, reeds vanaf 1977 betrokken bij een van de oudere alumniverenigingen.

'Wij hebben als Accountancykring op dit moment ongeveer 160 leden. De Kring werd in 1971 opgericht om de studenten accountancy meer binding met elkaar te geven: na vier dagen bij de werkgever volgden zij samen één dag per week colleges, op vrijdag. In het begin beschouwde het Nivra (beroepsorganisatie RA-accountants) onze alumnivereniging als concurrentie van haar eigen activiteiten. Maar bij ons 25-jarig jubileum werden we toch keurig vermeld in hun blad.'

F. Steenwinkel

De formule die destijds werd gehanteerd om de binding tot stand te brengen staat nog steeds overeind. Fred Steenwinkel, in het dagelijks leven hoofd accountantsdienst bij Interpay, vervolgt: 'Vier keer per jaar wordt er in Restaurant Engels in Rotterdam op vrijdag een borrel gehouden met aansluitend een diner en een lezing. De onderwerpen die worden behandeld hebben over het algemeen weinig met accountancy te maken. Zo hebben we sprekers gehad over de Betuwelijn, beleggen, de Rotterdamse haven, personal financial planning en pensioenfondsen. De pure vaktechniek laten we over aan het Nivra. Gezien de regelmatig goede opkomst, voorziet de formule nog steeds in de behoefte.'

Eurac
De post-doctorale opleiding accountancy wordt gegeven door Eurac bv (Erasmus Universiteit Rotterdam accountancy, auditing en controlling), een onderdeel van Erasmus Universiteit Rotterdam Holding bv. Eurac herbergt naast accountancy ook de studies controlling, EDP-auditing, forensic auditing en internal/operational auditing. Alle opleidingen starten in september en duren, afhankelijk van de vooropleiding, circa 2 tot 2,5 jaar. De colleges worden nog steeds gegeven op vrijdag en soms gedurende enkele blokdagen. Inmiddels zijn er zo'n 1.000 studenten voor de vijf studies ingeschreven. Daarnaast gaat Eurac zich meer en meer bezighouden met het opzetten van congressen en seminars, in nauw contact met de diverse alumni- en beroepsverenigingen.

De andere studies binnen Eurac, zoals EDP-auditing en operational auditing, kennen sinds kort een eigen alumnivereniging, hoewel de opleidingen zelf ook nog maar kort bestaan. 'We merken wel dat de binding met de universiteit in vergelijking met andere studies minder is', aldus Steenwinkel. Enerzijds komt dat doordat de studie steeds in deeltijd wordt gevolgd, anderzijds doordat het diploma van de accountant binnen Nederland redelijk gelijk is. Dit wil zeggen dat de studiestad veel minder relevant is dan bij andere studies'. Wel verwacht hij door de komst van de masterstitel een sterke selectie op de kwaliteit van de universiteit, waardoor er meer onderscheid zal gaan komen.

Voorlopig zorgt in ieder geval de Accountancykring wel voor de binding met de Universiteit en (voormalige) studiegenoten. 'Een van de vier lezingen wordt gegeven door een docent van de EUR om feeling met de universiteit te houden'. Bovendien is Fred Steenwinkel ook nog docent sturing & beheersing (voorheen administratieve organisatie) bij de EUR is, zodat de binding met en de informatievoorziening over de universiteit gewaarborgd lijkt.

Op het verlanglijstje van de Kring staan behalve een feestelijke ladies night voor leden met hun partners in verband het lustrum ook meer communicatie met de leden en aspirant-leden via de eigen site. Deze site, die nu sterk verscholen ligt achter de webpagina's van de EUR, moet een meer prominente en toegankelijke virtuele locatie krijgen.

Wie geïnteresseerd is kan als aspirant-lid gratis de eerste Kringbijeenkomst bijwonen. Voor de daarop volgende bijeenkomsten wordt een vergoeding van f 40 gevraagd. Het lidmaatschap bedraagt f 75 per jaar.

Activiteiten
Lezingen zullen - onder voorbehoud - worden gehouden op de vrijdagen 23 maart,15 juni, 21 september en 23 november. Deze vinden steeds plaats in Restaurant en Engels. De borrel start om 18.00 uur en wordt gevolgd door een diner. De lezingen beginnen om 20.30 uur.

Voor meer informatie of voor het lidmaatschap kunt u contact opnemen met mevrouw E. Duyster (tel. 023 - 5271342 of [email protected]) of met de heer F. Steenwinkel (tel. 030 - 2835060 of [email protected]).

terug naar de vorige pagina