terug naar de vorige pagina

Mevrouw Van Eijndhoven aan Jaardiner:
Alumni laat van u horen !

Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat. Dat bleek weer eens tijdens het Jaardiner van de EAV op 2 september jl. waar bestuursvoorzitter mevrouw dr J.C.M. van Eijndhoven de blik richtte op de toekomstige Erasmus Universiteit. In menig opzicht gaat het dan om 'koffiedik kijken', zo bekende zij. 'Het zou fijn zijn als in deze onzekere, spannende tijden alumni meedenken over ons beleid. We horen graag van u!'

Voor het eerst was weer een voltallig college van bestuur aanwezig bij de afgestudeerden, wat EAV-voorzitter Herman Kleuver duidelijk kon bekoren. Het is een jong college: rector magnificus Van Bemmel is twee jaar in functie, de voorzitter één jaar en drs C.W. van Rooijen net vier maanden.

Waar staat de universiteit en waar gaat zij naar toe? De onzekerheid bij de beantwoording wordt mede ingegeven door de nieuwe bachelor-master-structuur. In 1999 besloten 29 Europese ministers in Bologna het hoger onderwijs te harmoniseren door het op Amerikaanse leest te schoeien. Het plan is o.m. gericht op vergroting van de internationale mobiliteit van studenten. Uiterlijk in 2010 moet het realiteit zijn. Maar ons land besloot haast te maken, dus doen de meeste universiteiten dit studiejaar een flinke stap vooruit. Zo ook de EUR, die per 1 september jl. met de nieuwe structuur is gestart. De vierjarige opleidingen worden geleidelijk vervangen door bacheloropleidingen van drie jaar en masteropleidingen van in de regel één jaar. Vooralsnog blijft de opleiding geneeskunde ongewijzigd. De structuur beoogt het bieden van een wetenschappelijke ondergrond voor een maatschappelijk beroep én voor een carrière in het wetenschappelijk onderzoek.

Wat gaan de afgestudeerde bachelors doen, zo vroeg mw Van Eijndhoven zich af. Het mooie verhaal: Als zij hun studie voortzetten (eventueel internationaal) heeft Rotterdam een goede positie. Maar de markt kan hen ook vroegtijdig wegplukken. Het gevaar dreigt dat de universiteit een soort hbo-instelling wordt.

De EUR houdt er sterk rekening mee dat zij meer op de private markt terecht zal komen, in een situatie waarin opleidingen hun eigen geld moeten verdienen, met alle valkuilen vandien.

In ontwikkeling
De collegevoorzitter noemde een aantal belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten:
- Het afgelopen jaar kwam Erasmus MC tot stand, het samenwerkingsverband van de Erasmus Universiteit en het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, dat onderwijs, onderzoek en praktijk beter met elkaar verbindt. 'Het ziekenhuis is heel groot, de faculteit klein. We zullen erg goed opletten dat het geheel universitair blijft'.
- De faculteiten economie en bedrijfskunde, en de Rotterdam School of Management liggen qua werkterrein dicht tegen elkaar aan, de grenzen worden diffuus.
- Het aantal studenten groeit nog steeds, we krijgen daardoor meer geld en zijn dus relatief gelukkig. Er komt een nieuw gebouw voor bedrijfskunde aan de Adriaan van Rijckevorselweg; aanvankelijk zullen we dat deels gaan verhuren.
- Is onze campus nog wel levendig, als je de balonnen van vanmiddag even wegdenkt? (Vóór opening van het academisch jaar accentueerden eerstejaars met een BaMa-balonnenwedstrijd de start van de nieuwe structuur.)
- Wij groeien nog steeds in studentenaantallen, in concurrentie met andere instellingen. Maar we kunnen ook klappen krijgen. Echte groei van het aantal vwo-ers is niet te verwachten. Hoe gaan we in de toekomst dan met de concurrenten om? Concurrenten kunnen collega's worden. We zijn in gesprek met de TU Delft en proberen in gesprek te komen met Universiteit Leiden.

terug naar de vorige pagina