Een overzicht van andere Alumni Verenigingen van de EUR.

 

Alumnivereniging Beleid en Management Gezondsheidszorg (ABMG)

Contact:

Jeroen Schouten

Accountancykring
Alumnivereniging voor registeraccountants afgestudeerd bij de EUR.
Voor nadere informatie of een gratis proef bezoek aan een bijeenkomst, kunt u contact opnemen met de secretaris Lisette Duyster-Went, e-mail: [email protected] of met de voorzitter Fred Steenwinkel, e-mail: [email protected].

Dr Molewater
Vereniging afgestudeerden Geneeskunde

Contact:

Dhr. F. Balvert

Telefoon:

010 - 408 8056

E-mail

[email protected]

EDS Alumnivereniging
De doelstelling van de EDS Alumnivereniging is:
a. het bevorderen van contact en het uitwisselen van ideeën tussen oud-leden van de Erasmus Debating Society;
b. het ondersteunen van deze vereniging;
c. het bevorderen van het debatteren in het algemeen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a. de organisatie van een jaarlijks debattoernooi en het informeren van haar leden over debatactiviteiten.

Contact:

Manu Busschots, Secretaris

Postadres:

Merijn van der Zalm
Zuijlenstein 12
3401 SB IJsselstein

Telefoon/fax:

030-6885648 (Voorzitter, Merijn van der Zalm)

E-mail:

[email protected]

I-net:

www.edsalumni.nl

Erasmus Marketing Alumni Associatie (EMAA)

Haven en Vervoerseconomen

Hiskus
Hiskus is de vereniging van afgestudeerden aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW) van de EUR. De vereniging is opgericht op 15 november 2022 en telt inmiddels zo'n 250 leden.
Hiskus stelt zich ten doel het contact tussen afgestudeerden onderling en tussen afgestudeerden en de faculteit te bevorderen. Hiertoe organiseert Hiskus o.a. de jaarlijkse bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook de Hiskus-scriptieprijs uitgereikt aan degene die, zowel van de opleiding MG als KCW, de beste scriptie van het voorafgaande academisch jaar heeft geschreven. Verder organiseert Hiskus excursies en lezingen met een historisch of cultureel karakter.

Contact:

Jeroen Blaak, Paul Hek

Adres:

EUR
Faculteit FHKW
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Telefoon:

010 - 408 2504 / 408 2475

Fax:

010 - 408 9135

E-mail

[email protected]

I-net:

www.hiskus.nl

Kenjinkai
Vereniging afgestudeerden Japankunde

Masters of Financial Planning

New Knowledge Club (NKC)
De NKC heeft als doel toonaangevend te zijn op het gebied van het uitwisselen, vastleggen, definiëren en ontwikkelen van kennis door de leden onderling en in interactie met de universiteit, het bedrijfsleven, de politiek en overheid ingegeven door de veranderingen binnen de technologie, economie en samenleving. Hierbij staat het stimuleren van betrokkenheid en flexibiliteit van de leden en deelnemers centraal. De NKC is het platform voor kennisuitwisseling dat zich bevindt op ‘de rand van de universiteit’.

Contact:

Stephan Poelsma

Adres:

Faculty Club H-17
Eramus Universiteit Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Telefoon:

010 - 422 8584

Fax:

010 - 422 6330

E-mail

[email protected]

I-net:

www.newknowledgeclub.nl

Praktijk-Politicologen

RECNET
Vereniging afgestudeerde Econometristen

I-net:

www.few.eur.nl/few/alumni/recnet

RETICULAIR
Vereniging voor afgestudeerde Bestuurskundigen

VIB
Alumnivereniging Rotterdam School of Management / Faculteit Bedrijfskunde

Contact:

VIB Secretariaat
Marijke de Kovel
p/a Alumni Relaties Bedrijfskunde
Faculteit Bedrijfskunde
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Telefoon:

010 - 408 2525

Fax:

010 - 408 9020

E-mail:

[email protected]

I-net:

www.alumni.nl

VRB
Vereniging Rotterdamse Bedrijfssociologen