In 1999 heeft de eerste ondervereniging van de EAV gestalte gekregen: de Kring van Juristen. De Kring van Juristen is een gezamenlijk initiatief van de EAV en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Met de oprichting van de Kring van Juristen wordt voorzien in de behoefte van zowel de faculteit als haar afgestudeerden om onderling cocntact met elkaar te houden.

Doelstelling
De Kring van Juristen wil een brug vormen tussen de faculteit en haar alumni, wat zich uit in het organiseren van bijeenkomsten van zowel juridisch inhoudelijke als sociale aard: symposia, actualiteitencolleges, alumnidagen, bedrijfsbezoeken en borrels.

De onderwerpen van de bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk afgestemd worden op wat op dat moment actueel is. Naast het feit dat deze bijeenkomsten de juridische alumni op de hoogte houden van de laatste wetenschapppelijke ontwikkelingen op hun vakgebied, vormen zij tevens een mooie gelegenheid om in contact te blijven met vroegere studiegenoten en docenten. Juristen komen tenslotte niet alleen in de typische juridische beroepen zoals advocatuur en rechterlijke macht terecht maar beoefenen de meest uiteenlopende beroepen in heel verschillende branches.

Leden van het Bestuur

De Doelderdag
Tijdens het symposium ter afscheid van Prof. mr H. de Doelder op 5 oktober 2001, is het idee ontstaan om jaarlijks de eerste vrijdagmiddag in oktober de De Doelder-dag te organiseren.
Op 4 oktober 2002 was het onderwerp Universiteit en praktijk; een vloeiende overgang of onoverbrugbare kloof?
Verslag symposium 4 oktober 2002
Verslag symposium 5 oktober 2001

Overige activiteiten
Op 25 april vond op de EUR plaats, het congres Enron in de polder, georganiseerd door de Kring van Juristen, de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, Studium Generale en de Juridische Faculteit.
Verslag congres Enron in de polder

Wie kunnen lid worden?
De Kring van Juristen is er in eerste instantie voor afgestudeerden. Daarnaast is er de hoop dat het draagvlak van de Kring van Jursiten kan worden verbreed naar medewerkers en studenten van de faculteit. Alleen zo kan de beoogde wisselwerking tussen de faculteit en afgestudeerden, tussen theorie en praktijk daadwerkelijk gestalte krijgen.

Wat kost het lidmaatschap?
De contributie bedraagt euro 34,00 per verenigingsjaar
(euro 32,00 bij automatische incasso). Door het lidmaatschap van de Kring van Juristen is men automatisch lid van de EAV.

Bestuur
Job Dieleman
Lars van Luijn
Arthur van den Hurk
Kim van der Haar

Contact
Kring van Juristen
p/a EAV
Postbus 4382
3006 AJ Rotterdam
tel. / fax : 010 414 9407
e-mail: [email protected]