Wie kunnen lid worden?
1. afgestudeerden en promovendi aan de EUR
2. leden van de wetenschappelijke staf van de EUR (buitengewoon lid)

Wat kost het lidmaatschap?
De contributie voor het Verenigingsjaar 2010/2011 bedraagt € 30,00 bij automatische incasso en € 31,50 bij betaling per acceptgiro. Een verenigingsjaar loopt van september t/m augustus.
Naast uitnodigingen voor bijeenkomsten en vergaderingen ontvang je voor dit bedrag zes maal per jaar Alumnieuws en een maal per jaar de Alumni Gids.

Formulieren
Lidmaatschap aanvraagformulier
Lidmaatschap mutatieformulier

Eventueel kun je het formulier printen en gratis zenden aan het secretariaat of faxen:
Secretariaat Erasmus Alumni Vereniging
Antwoordnummer 3230
3000 WB Rotterdam
Fax: 010 - 414 9407

 
link