In 2007 formeerde zich binnen de EAV de Kring van Economen. Deze kring organiseert, in navolging van de kring van Juristen, enkele activiteiten per jaar primair voor de eigen achterban, de EAV-economen, maar niet economen zijn uiteraard ook welkom! Daarnaast organiseert zij in samenwerking met de Erasmus School of Economics (ESE) een of twee algemene activiteiten voor alle economenalumni, dus inclusief niet EAV-leden. Voor de organisatie van deze activiteiten is de steun van en samenwerking met de EFR van grote waarde!

Ieder jaar valt een faculteit de eer te beurt om de jaarlijkse Dies Natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam te organiseren. Vrijdag 6 november 2022 was het aan de Erasmus School of Economics (ESE), lees hier het verslag van die dag.
De Kring van Economen nodigde op 7 oktober 2010 Peter Bakker, CEO van TNT, uit om over "Duurzaam leiderschap" te spreken, lees hier het verslag.

Bestuur
drs Patrick.N.E.Blom, covoorzitter (1997)
drs E.J.Hans Wiebes, covoorzitter (1982)
drs Max Brokamp (2007)
drs Jan Fels (1967)
prof.dr. Luck van Leeuwen (1960)
Astrid Severijnen BSc (2008)
Peter Tacken BSc (2010)

Meer informatie kun je verkrijgen via Hans, e-mail: [email protected] of
Patrick, e-mail:[email protected] .

 
link