terug naar agenda

'Maatschappelijk verantwoord ondernemen in een onderhandelingssamenleving', 5 maart 2003

Thema-bijeenkomst VIB/Alumni Relaties Bedrijfskunde

Sprekers: prof.dr. R.J.M. (Rob) van Tulder en drs. A.J. (Alex) van der Zwart, vakgroep Business-Society Management, Rotterdam School of Management/Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam.

De roep om maatschappelijk verantwoord ondernemen klinkt steeds luider. Het is echter onduidelijk hoe aan die roep adequaat gehoor kan worden gegeven. De spelregels zijn verre van helder. En dit zorgt er onder andere voor dat de reputaties van ondernemingen op het spel staan.

In het nieuwe boek Reputaties op het spel (2003, Spectrum) van Rob van Tulder en Alex van der Zwart worden de strategische dilemma's en uitdagingen besproken die ondernemingen, overheden en maatschappelijke groeperingen - drie zijden van de maatschappelijke driehoek - ondervinden bij het onderhandelen over de invulling van verantwoord ondernemen. Wetgeving alleen volstaat niet en het zogenaamde 'reputatiemechanisme' blijkt bovendien ook beperkt effectief. Gelijk hebben betekent ook niet dat de onderneming ook daadwerkelijk gelijk krijgt van de maatschappij.

De auteurs introduceren tijdens de lezing het begrip 'maatschappelijk interfacemanagement'. Daarmee typeren ze de verschillende dilemma's en spanningsvelden die tussen ondernemers, overheden en maatschappelijke groeperingen bestaan op het terrein van geloofwaardig maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingsstrategieën zijn uiteindelijk pas effectief en duurzaam als op twee scheidsvlakken adequate keuzes gemaakt worden: publiek/privaat en profit/non-profit. Dit alles met op de achtergrond het spanningsveld tussen efficiënt en ethisch ondernemen.

Aan de hand van zeventien spraakmakende cases waarin ondernemingen als Triumph, IKEA, PepsiCo, ABN Amro, Nutreco en Schiphol de degens kruisen met maatschappelijke groeperingen als Landelijke India Werkgroep, Burma Centrum Nederland, Schone Kleren Kampagne, NiZA en Milieudefensie wordt duidelijk of het reputatiemechanisme effectief bijdraagt aan de stimulans om 'verantwoorder' gedrag en beleid. De reputatiebedreigende maatschappelijke issues zijn: kinderarbeid, conflictdiamanten, milieuverontreiniging, dictatuur, voeding en mensenrechten. De botsende partijen lijken echter beide gevangenen te zijn van het reputatiemechanisme. Van Tulder en Van der Zwart schetsen de contouren van een strategische stakeholder-dialoog als meest adequate vorm van maatschappelijk interfacemanagement voor de toekomst.

Deelnemers kunnen het boek met korting verkrijgen.

Programma:
16.00 uur Ontvangst/Registratie
16.30 uur Aanvang inleiding
17.45 uur Pauze - met broodjes koffie/thee
18.15 uur Voortzetting programma en discussie
19.30 uur Afsluiting, met aansluitend Borrel (tot uiterlijk 20.30 uur)

Aanmeldingen ontvangen wij graag vòòr 26 februari 2003

Aanmeldingsformulier: http://www.alumni.nl/htm/agenda/ag_thema05032003.htm

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, F/G (Bedrijfskunde)-gebouw
Deelnamekosten:
- Alumni Bedrijfskunde (kosteloos leden VIB alumninetwerk):
€ 15
- VIB Value Package-houders 2002-2003: € 10
- Leden Erasmus Alumni Vereniging of RSM Alumni Network: € 20
- Introducées: € 35
- Sviib-leden: e-mail [email protected]

 

terug naar agenda