Op de dag van de opening van het nieuwe academisch jaar komen jaarlijkse vele EAV-leden bijeen.

Voorafgaand aan de opening van het academisch jaar verzorgt de EAV al vele jaren de afsluiting van het "oude" jaar. Tijdens deze afsluiting spreekt een "scheidend" hoogleraar of één die een nieuwe afstudeerrichting of leerstoel vertegenwoordigt.

Na bijwoning van de opening van het academisch jaar volgt traditioneel het jaardiner', waarbij tevens leden van het College van Bestuur en de wetenschappelijke staf van de EUR aanwezig zijn.

Verslagen en impressies
6 september 2023
Afsluiting academisch jaar - Prof.mr. M. Loth
Jaardiner: verslag

1 september 2023
Afsluiting academisch jaar - Prof. Schut
Jaardiner: verslag

1 september 2023
Afsluiting academisch jaar - Prof. Dr. D. Douwes
Jaardiner: verslag

3 september 2023
Afsluiting academisch jaar - Prof. Dr. Ch.I. de Zeeuw
Jaardiner: verslag
jaardiner: foto impressie

Verslagen en impressies
4 september 2023
Afsluiting academisch jaar - Prof. Dr. J. Van Herwaarden
Jaardiner: verslag
jaardiner: foto impressie

29 augustus 2005
Afsluiting academisch jaar - prof. A. Klamer
Jaardiner: verslag
jaardiner: foto impressie

6 september 2023
Afsluiting academisch jaar - prof. H. Bart
Jaardiner: drs R. Westerhof en mw. dr J.C.M. van Eijndhoven
Jaardiner: foto impressie

1 september 2023
Afsluiting academisch jaar - prof. dr A.C. Zijderveld
Jaardiner: drs R. Pieterse en Prof. dr ir J.H. van Bemmel
Jaardiner: foto impressie

 
link