Jong en Oud ontmoeten elkaar over Carrière, Inkomen & Geluk

ESE-EAV-EFR Alumnidag donderdag 2 december 2022

16:00 – 18:00 uur en 19:30 – 21:30 uur

Een leven lang leren, ……….maar wat moeten we eigenlijk leren over carrière, inkomen & geluk voor ons leven na de EUR?

Deskundigen vanuit de wetenschap en de praktijk geven u een beeld over hoe ons leven er na de EUR uitziet en welke patronen zij herkennen op de terreinen van Carrière, Inkomen en Geluk. Waar liggen uw mogelijkheden om zelf op deze terreinen (bij) te sturen? Doe er uw voordeel mee, krijg een antwoord op uw eigen vraag en meldt u aan voor 2 december!

Om jong en oud de gelegenheid te geven om te kunnen komen, bieden we een middagprogramma met interactieve workshops voor de alumni van 40 jaar en ouder, en een avondprogramma voor de alumni jonger dan 40 jaar. Uiteraard is iedereen op beide momenten van harte welkom.

Speciaal voor (bijna en pas) afgestudeerden gaan we ’s avonds in op tal van belangrijke loopbaanvragen en -antwoorden. Ook is er de mogelijkheid om een carrière-pitch te houden voor een deskundig panel.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. We kijken uit er naar uit om u te ontmoeten op de ESE-EAV-EFR Alumni dag donderdag 2 december as.

 

Middagprogramma, 15.30 - 18.00 uur
15:30 – 16:00: Ontvangst Woudestein, M-gebouw, 3e etage
16:00 – 16:30: Opening. Inleiding over levensfasen na de EUR, toegespitst op de alumni van ouder dan 40 jaar, door dr. Norman Schreiner. Hij doceert het keuzevak Talentmanagement aan de EUR.
16:30 – 18:00: Workshops voor 40 jaar en ouder

 

Workshop - Carrière door Sikko Onnes
Waarom carrièreplanning, iedereen komt toch terecht waar hij of zij terecht hoort te komen?
Wat is eigenlijk een carrière, waarom streef je het na? Omdat ………..? Allemaal vragen die mede bepalen waar je “carrière technisch” terecht komt. Hoe ziet het werkzame leven eruit; als dertiger rijd je op de snelweg en hanteer je alleen het gaspedaal, als veertiger gaan we schakelen en remmen en gaan we andere wegen gebruiken. De kunst van het sturen en het overzicht van de wegen bepalen hoe en waar je als vijftiger gaat rijden.

EZISamen met Sikko Onnes verkent u in uw eigen wegenkaart.
Drs. Sikko Onnes is consultant bij Egon Zehnder International, een van de leidende executive search firma’s ter wereld.

Workshop - Vermogen door Aniel Autar
Vermogen geven en krijgen, doe het slim!
Wetten veranderen in hoog tempo, mensen krijgen steeds meer in het buitenland vermogen, huwelijks- en andersoortige affectieve relaties worden vaker met buitenlanders ander aangegaan en kinderen en kleinkinderen worden steeds vaker met echtscheidingen geconfronteerd. Wat betekent dit eigenlijk voor vermogen dat u hen wilt schenken of wilt laten vererven? Maakt u wel voldoende gebruik van de mogelijkheden om belasting te besparen? Hoe voorkomt u dat (ex)schoonkinderen het familiekapitaal kunnen claimen? Is het Nederlandse recht op het huwelijk of het erfenis van toepassing? En wat kunt u doen om te voorkomen dat schuldeisers of curatoren van uw (klein)kind zich kunnen verhalen op het door u geschonken/nagelaten vermogen?

klMr. Aniel Autar is notaris te Rotterdam, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, docent aan diverse opleidingsinstituten, redacteur, publicist en columnist.

 

Workshop - Geluk door Merel Haverman
Geluk door de jaren heen: een kwestie van hard werken of een kwestie van geluk?
Een ieder streeft op zijn of haar eigen manier geluk na. Maar is dat wel te bereiken? Is geluk niet datgene wat ons toevalligerwijs overkomt als we druk bezig zijn het te verwerven? Of is geluk niet meer en minder dan de afwezigheid van ongeluk? Wat maakt ons gelukkig in de verschillende levensfasen? Wilt u weten waarom die snelle auto kopen vaak niet helpt? Deze en andere vragen staan centraal in deze workshop. U maakt kennis met Positieve Psychologie, een relatief nieuwe stroming in de psychologie, waarbij besproken wordt welke strategieën en oefeningen ingezet kunnen worden voor de bevordering van geluk en welbevinden.

trimbosDrs. Merel Haverman is als pedagoog en wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Trimbos-instituut. Zij is betrokken bij de ontwikkeling van en het onderzoek naar online therapie ter bevordering van mentale gezondheid en geluk. Ze is ontwikkelaar van de internetcursus www.psyfit.nl. Tevens is zij medeauteur van het boek 'Mental fitness - verbeter je mentale conditie', een praktische gids voor het verbeteren van de eigenschappen die je nodig hebt om een zinvol, productief en gelukkig leven te leiden.

 

Dinerbuffet + netwerken, 18:00 – 19:00 uur

Avondprogramma, 19.00 - 22.00 uur
19:00 – 19:30: Ontvangst Woudestein, M-gebouw, 3e etage
19:30 – 20:00: Opening Inleiding over levensfasen na de EUR, toegespitst op de alumni jonger dan 40 jaar, door dr. Norman Schreiner. Hij doceert het keuzevak Talentmanagement aan de EUR.
20:00 – 21:30: Workshops voor 40 jaar en jonger
21:30 – 22:00: Borrel + netwerken + carrière-pitch (aanmelden voor de pitch kan op de avond zelf)

 

Workshop – Carrière door Sikko Onnes
De Y-generatie en een corporate carrière, een onoverbrugbare gap?
Waarom ga je eigenlijk studeren en werken? Wat motiveert de Y-generatie, die alles wil en probeert te combineren, uitdagend werk, adequate beloning en waardering, jezelf ontwikkelen, een sociaal leven, vrije tijd en vakanties, aandacht voor gezin en vrijwilligerswerk, een en/en generatie die optimistisch “zapt” van het een naar het ander. Hoe vinden deze generatie en de (corporate) ondernemingen en organisaties elkaar?

eziSikko Onnes gaat in deze interactieve workshop ook in op de vraag: hoe kies ik mijn eerste baan, als ik niet weet wat ik wil? Drs. Sikko Onnes is consultant bij Egon Zehnder International, een van de leidende executive search firma’s ter wereld.

 

Workshop – Inkomen door Ko Roeleveld
Life is what happens when making other plans
Financiële onafhankelijkheid verkrijgen is voor vele een droom. Wie hoopt er niet op? Maar is dat gepland te bereiken? Leer van de ervaringen van anderen die grote vermogens opbouwden. Individuen en families. Welke factoren liggen ten grondslag aan het verkrijgen van financiële onafhankelijkheid? Deze vragen staan centraal in de interactieve workshop van Ko Roeleveld.

suite25Drs. Ko Roeleveld is partner bij Suite25, een Multi family Office voor zeer vermogende families, docent aan het Erasmus Instituut voor Financiële Planning en redactielid van ftV, civiel en fiscaal tijdschrift vermogen.

 


Workshop – Geluk door Ruut Veenhoven
Geluk in de meerkeuze maatschappij
Wat is ‘geluk’? Hoe gelukkig zijn wij eigenlijk? Wat bepaalt ons geluk? Verschilt geluk naar levensfase? En brengt het streven naar geluk ons van de regen in de drup? Deze kernvragen staan centraal in de interactieve workshop van Ruut Veenhoven.

eurProf. dr. Ruut Veenhoven is emeritus hoogleraar sociologische condities van menselijk geluk van de vakgroep Sociologie aan de Faculteit van Sociale wetenschappen van de EUR en de inititator van de World Database of Happiness .

 

 

Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam, Woudestein, M-gebouw, 3e etage
Kosten: geen.
Aanmelden: via de aanmeldpagina op de ESE Alumni website.


 

 

 
link