Tijdens het symposium ter afscheid van Prof. mr H. de Doelder op 5 oktober 2001 (georganiseerd door de Kring van Juristen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) is het idee ontstaan om jaarlijks de eerste vrijdagmiddag in oktober de De Doelderdag te organiseren.

De Doelderdag is inmiddels uitgegroeid tot een informatief en goed bezocht symposium. De afsluitende borrel vormt een prima gelegenheid om de contacten onderling aan te halen of nieuwe contacten te leggen.

Verslagen De Doelderdag
2010: Herziening in strafzaken

2009: De vrederechter alias de buurtrechter, terug van weggeweest?

Arbeidsongevallen en beroepsziekten: werkgeversaansprakelijkheid vanuit multidisciplinair perspectief

Europa, een fiscale droom?

Veiligheid, vertrouwen en good governance

Toezicht in verschillende domeinen van het recht

Hoe verzekerbaar zijn de risico’s van de 21ste eeuw?

Symposium Wetsvoorstel handel met voorkennis: versoepeling of verharding?

Symposium Universiteit en praktijk; vloeiende overgang of onoverbrugbare kloof?

Bestaat de Rotterdamse jurist? Symposium ter gelegenheid van het afscheid van prof. mr Hans de Doelder

 
link